Kronika szkolna „Mikrokosmos”, marzec — kwiecień 2016

Mikrokosmos — kro­nika szkolna nr 52
ma­rzec — kwie­cień 2016

Plik: PDF
Rozmiar: 37,3MB

 

więcej»

Pomagamy panu Mariuszowi – akcja charytatywna klasy 3C

11 kwiet­nia Alicja Stasik, wraz ze swoją klasą ma­tu­ralną 3C, zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści na rzecz pana Mariusza … więcej»

Wychowankowie Internatu z wizytą u chorych dzieci

22 marca 2016 r. kil­koro uczniów: Jagoda Anczakowska, Aleksandra Woś, Kinga Adamczyk, Szymon Wojak i Szymon Armata wraz z wy­cho­waw­cami … więcej»

Akcja charytatywna „Słodki uśmiech”

We wto­rek, 12 marca 2016 r. ucznio­wie z klasy 2J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali w szkole kier­masz ciast i zdro­wej … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany

W Pierwszym Dniu Wiosny mło­dzież z Zespołu Szkół Nr 14 po raz trzeci uczest­ni­czyła we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Odbył się … więcej»

Góra Grosza – edycja 2015/2016

Pod ko­niec 2015 roku w Zespole Szkół Nr 14 roz­po­częła się ak­cja cha­ry­ta­tywna Góra Grosza, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem był Michał Maszko więcej»

Kronika szkolna „Mikrokosmos”, styczeń — luty 2016

Mikrokosmos — kro­nika szkolna nr 51
sty­czeń — luty 2016

Plik: PDF
Rozmiar: 20,8MB

 

więcej»

Studnia dla Południa — akcja charytatywna klasy 1K

Polska Akcja Humanitarna w ra­mach ob­cho­dów Świa­to­wego Dnia Wody, który przy­pada na 22 marca, or­ga­ni­zuje ak­cję edu­ka­cyjną „Studnia dla Południa”.  … więcej»

Kiermasz charytatywny uczniów klasy 1M

W so­botę, 5 marca 2016 roku pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie z klasy 1M Gimnazjum … więcej»

Kiermasz charytatywny uczniów klasy 2A

W so­botę, 5 marca 2016 roku pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół Nr 14 uczen­nice z klasy 2A – … więcej»

Strona 1 z 1112345678910...Ostatna »