Dzień Otwartych Drzwi

Folder pro­mo­cyjny szkoły

Plik: PDF
Rozmiar: 358KB

 

Zapraszamy kan­dy­da­tów do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej oraz ich ro­dzi­ców na Dzień Otwartych Drzwi, który bę­dzie się od­by­wał w so­botę, 5 marca 2016 r. w godz. 11:00 — 14:00. Szczegółowy pro­gram już wkrótce!

Zachęcamy do od­wie­dze­nia stron obu szkół na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook:

Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 49

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej

Program Dnia Otwartych Drzwi 2016

Plik: PDF
Rozmiar: 200KB