Dzień Otwartych Drzwi

Zapraszamy kan­dy­da­tów do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej oraz ich ro­dzi­ców na Dzień Otwartych Drzwi, który bę­dzie się od­by­wał w so­botę 8 kwiet­nia 2017 r. Szczegółowy pro­gram już wkrótce!

Zachęcamy do od­wie­dze­nia stron obu szkół na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook:

Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 49

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej