Dzień Otwartych Drzwi

Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi 13 kwiet­nia 2019 r.


Zachęcamy do od­wie­dze­nia strony Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook.