Dzień Otwartych Drzwi

Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi 21 kwiet­nia 2018 r.

Szczegółowy pro­gram — wkrótce! A już te­raz za­pra­szamy na wir­tu­alny spa­cer po szkole!

Zachęcamy do od­wie­dze­nia strony Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Facebook.

Folder pro­mo­cyjny szkoły

Plik: PDF
Rozmiar: 12,3MB