Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribas

Informacje o re­kru­ta­cji do Klasy Fundacji BGŻ BNP Paribas na rok szkolny 2017/2018

Internat

Informacje o pro­jek­cje Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribas: www.bgzbnpparibas.pl/fundacja

Informacje dla kan­dy­da­tów: www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribas – Aplikacja on–line: ent.activeforms.com/bgzbnpparibas/program-klasa