Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribas

Informacje o re­kru­ta­cji do Klasy Fundacji BGŻ BNP Paribas na rok szkolny 2016/2017

Informacje o pro­jek­cje Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribas: www.fundacja.bgz.pl/klasa_bgz

Informacje dla kan­dy­da­tów: www.fundacja.bgz.pl/klasa_bgz/informacje_dla_kandydatow.html

Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribas – Aplikacja on–line: www.fundacja.bgz.pl/klasa_bgz/Aplikacja_on_line.html