Liga Klas

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2017/2018 — II klasy gimnazjum

lp kon­ku­ren­cja II J II K II L II M max
1. Dolny Śląsk w obiektywie 4 6 5 3 7
2. Konkurs ta­neczny cha-cha 4 6 8 4 8
3. „My Wrocławianie…” 1 3 4 2 4
4. Multilingwalna Czternastka 4 1 4 3 4
5. Konkurs te­atralny — bajka 2 6 8 4 8
6. „Pomagam” 2 6 4 8 8
7. Piosenka tu­ry­styczna 4 6 7 7 7
8. Dzień sportu szkolnego 3 5 6 6 7
9. Kronika kla­sowa 0 0 4 4 4
10. Mecze ma­te­ma­tyczne 2 1 4 3 4
11. Ranking spor­towy 2 6 8 4 8
12. Inna dzia­łal­ność klasy 4 3 5 3 8
13. Edukacja kul­tu­ralna 1 2 3 4 4
14. Frekwencja 3 4 2 1 4
Suma 36 55 72 56 85

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2017/2018 — I klasy liceum

lp kon­ku­ren­cja I A I B I C I D I E I F max
1. Beania 3 2 5 6 4 4 6
2. Dolny Śląsk w obiektywie 8 9 7 4 5 4 9
3. „Obraz” 0 0 10 12 10 8 12
4. „My, wro­cła­wia­nie…” 4 6 3 4 5 0 6
5. Multilingwalna Czternastka 4 2 6 5 3 5 6
6. Taniec la­tino 6 8 10 10 12 4 12
7. „Pomagam” 0 0 0 2 0 0 12
8. LIP-DUB 0 12 2 8 6 4 12
9. Dzień sportu szkolnego 0 5 8 7 6 0 9
10. Piosenka tu­ry­styczna 0 6 8 8 9 0 9
11. Kronika kla­sowa 0 0 2 5 0 0 6
12. Ranking spor­towy 8 4 10 12 6 2 12
13. Inna dzia­łal­ność klasy 2 1 6 5 6 4 6
14. Samorządność 6 9 15 18 12 3 18
15. Edukacja kul­tu­ralna 1 4 5 6 5 3 6
16. Frekwencja 2 6 5 3 4 1 6
Suma 46 77 105 121 99 47 147

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2017/2018 — II klasy liceum

lp kon­ku­ren­cja II A II B II C II D II E II F max
1. Taniec FREESTYLE 0 6 12 10 10 8 12
2. Dolny Śląsk w obiektywie 5 4 9 8 6 7 9
3. „My, wro­cła­wia­nie…” 3 6 4 2 5 1 6
4. Multilingwalna Czternastka 3 5 5 5 4 6 6
5. Lektury z gwiazdką 4 10 8 12 6 10 12
6. „Pomagam” 2 10 12 6 10 8 12
7. Project XIV LO 8 10 10 12 12 11 12
8. Dzień Sportu Szkolnego 4 5 7 7 8 0 9
9. Piosenka tu­ry­styczna 7 6 9 4 6 5 9
10. Kronika kla­sowa 0 0 6 0 3 4 5
11. Ranking spor­towy 10 12 8 4 6 2 12
12. Samorządność 3 9 18 15 15 6 18
13. Inna dzia­łal­ność klasy 1 2 4 4 6 1 6
14. Edukacja kul­tu­ralna 5 3 5 4 6 0 6
15. Frekwencja 4 5 6 3 2 1 6
Suma 59 93 123 96 105 70 140

Regulamin Ligi Klas
w roku szkol­nym 2017–2018

Plik: PDF
Rozmiar: 59Kb

Terminarz Ligi Klas
w roku szkol­nym 2017–2018

Plik: PDF
Rozmiar: 48Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2017–2018

Plik: PDF
Rozmiar: 43Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2016–2017

Plik: PDF
Rozmiar: 43Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2015–2016

Plik: PDF
Rozmiar: 34Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2014–2015

Plik: PDF
Rozmiar: 34Kb

Ranking spor­towy klas
w roku szkol­nym 2014–2015

Plik: PDF
Rozmiar: 50Kb