Liga Klas

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2016/2017 — I klasy gimnazjum

lp kon­ku­ren­cja I J I K I L I  M max
1. Beania 4 2 3 1 4
2. Dolny Śląsk w obiektywie  4 7 6 6 7
3. W świe­cie mi­tów  — kon­kurs teatralny 8 2 4 6 8
4. „My, wro­cła­wia­nie…” 3 1 4 2 4
5. Multilingwalna Czternastka 2 1 3 4 4
6. Wiersz Brzechwy — kon­kurs teatralny  8 4 8 2 8
7. Piosenka tu­ry­styczna         7
8. Dzień Sportu Szkolnego         7
9. Kronika kla­sowa         4
10. Mecze ma­te­ma­tyczne         4
11. Ranking spor­towy         8
12. Inna dzia­łal­ność klasy          8
13. Edukacja kul­tu­ralna         4
14. Frekwencja         4
  Suma 29 17 28 21 81

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2016/2017 — II klasy gimnazjum

lp kon­ku­ren­cja II J II K II L II M max
1. Konkurs ta­neczny cha-cha 6 4 2 8 8
2. Dolny Śląsk w obiektywie  5 6 4 7 7
3. Bajka li­te­racka — kon­kurs teatralny  6 4 6 8 8
4. Multilingwalna Czternastka 4 4 3 2 4
5. „My Wrocławianie…” 3 3 4 2 4
6. Konkurs te­atralny — sceny z Fredry 2 6 2 8 8
7. Ukryte ta­lenty 0 4 0 8 8
8. Piosenka tu­ry­styczna         7
9. Dzień sportu szkolnego         7
10. Kronika kla­sowa         4
11. Mecze ma­te­ma­tyczne         4
12. Ranking spor­towy         8
13. Inna dzia­łal­ność klasy          8
14. Edukacja kul­tu­ralna         4
15. Frekwencja         4
  Suma 26 27 21 35 93

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2016/2017 — I klasy liceum

lp kon­ku­ren­cja I A I B I C I D I E I F max
1. Beania 6 6 6 6 6 6 6
2. Dolny Śląsk w obiektywie  8 7 9 5 6 7 9
3. „Obraz” 10 6 8 4 8 12 12
4. „My, wro­cła­wia­nie…” 3 6 4 1 5 2 6
5. Multilingwalna Czternastka 6 4 5 3 3 2 6
6. Taniec la­tino 2 8 4 12 6 10 12
7. Konkurs te­atralny — Szekspir 10 8 4 4 6 12 12
8. LIP-DUB 2 3 5 0 4 6 6
9. Dzień sportu szkolnego             9
10. Piosenka tu­ry­styczna             9
11. Kronika kla­sowa             6
12. Ranking spor­towy             12
13. Inna dzia­łal­ność klasy             6
14. Samorządność             12
15. Edukacja kul­tu­ralna             6
16. Frekwencja             6
  Suma 45 45 40 35 40 51 135

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2016/2017 — II klasy liceum

lp kon­ku­ren­cja II A II B II C II D II E max
1. Taniec FREESTYLE 6 2 6 10 8 10
2. Dolny Śląsk w obiektywie 6 4 7 5 8 8
3. Multilingwalna Czternastka 1 3 5 2 4 5
4. „My, wro­cła­wia­nie…” 4 2 3 1 5 5
5. Sceny z Mrożka 4 6 0 6 4 10
6. Project XIV LO 6 6 4 0 10 10
7. Dzień Sportu Szkolnego           8
8. Piosenka tu­ry­styczna           8
9. Kronika kla­sowa           5
10 Ranking spor­towy           10
11. Samorządność           10
12. Inna dzia­łal­ność klasy           5
13. Edukacja kul­tu­ralna           5
14. Frekwencja           5
  Suma 27 23 25 24 39 101

Regulamin Ligi Klas
w roku szkol­nym 2016–2017

Plik: PDF
Rozmiar: 69Kb

Terminarz Ligi Klas
w roku szkol­nym 2016–2017

Plik: PDF
Rozmiar: 37Kb

Regulamin kon­kursu ję­zy­ko­wego „Multilingwalna Czternastka„
Edycja szó­sta: 2016–2017

Plik: PDF
Rozmiar: 365Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2015–2016

Plik: PDF
Rozmiar: 34Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2014–2015

Plik: PDF
Rozmiar: 34Kb

Ranking spor­towy klas
w roku szkol­nym 2014–2015

Plik: PDF
Rozmiar: 50Kb