Liga Klas

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2017/2018 — II klasy gimnazjum

lp kon­ku­ren­cja II J II K II L II M max
1. Dolny Śląsk w obiektywie 4 6 5 3 7
2. Konkurs ta­neczny cha-cha 8
3. „My Wrocławianie…” 4
4. Multilingwalna Czternastka 4
5. Konkurs te­atralny — bajka 8
6. „Pomagam” 8
7. Piosenka tu­ry­styczna 7
8. Dzień sportu szkolnego 7
9. Kronika kla­sowa 4
10. Mecze ma­te­ma­tyczne 4
11. Ranking spor­towy 8
12. Inna dzia­łal­ność klasy 8
13. Edukacja kul­tu­ralna 4
14. Frekwencja 4
Suma 4 6 5 3 85

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2017/2018 — I klasy liceum

lp kon­ku­ren­cja I A I B I C I D I E I F max
1. Beania 3 2 5 6 4 4 6
2. Dolny Śląsk w obiektywie 8 9 7 4 5 4 9
3. „Obraz” 12
4. „My, wro­cła­wia­nie…” 6
5. Multilingwalna Czternastka 6
6. Taniec la­tino 12
7. „Pomagam” 12
8. LIP-DUB 12
9. Dzień sportu szkolnego 9
10. Piosenka tu­ry­styczna 9
11. Kronika kla­sowa 6
12. Ranking spor­towy 12
13. Inna dzia­łal­ność klasy 6
14. Samorządność 18
15. Edukacja kul­tu­ralna 6
16. Frekwencja 6
Suma 11 11 12 10 9 8 147

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2017/2018 — II klasy liceum

lp kon­ku­ren­cja II A II B II C II D II E II F max
1. Taniec FREESTYLE 0 6 12 10 10 8 12
2. Dolny Śląsk w obiektywie 5 4 9 8 6 7 9
3. „My, wro­cła­wia­nie…” 6
4. Multilingwalna Czternastka 6
5. Lektury z gwiazdką 12
6. „Pomagam” 12
7. Project XIV LO 12
8. Dzień Sportu Szkolnego 9
9. Piosenka tu­ry­styczna 9
10. Kronika kla­sowa 5
11. Ranking spor­towy 10
12. Samorządność 18
13. Inna dzia­łal­ność klasy 6
14. Edukacja kul­tu­ralna 6
15. Frekwencja 6
Suma 5 10 21 18 16 15 138

Regulamin Ligi Klas
w roku szkol­nym 2017–2018

Plik: PDF
Rozmiar: 59Kb

Terminarz Ligi Klas
w roku szkol­nym 2017–2018

Plik: PDF
Rozmiar: 48Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2016–2017

Plik: PDF
Rozmiar: 43Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2015–2016

Plik: PDF
Rozmiar: 34Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2014–2015

Plik: PDF
Rozmiar: 34Kb

Ranking spor­towy klas
w roku szkol­nym 2014–2015

Plik: PDF
Rozmiar: 50Kb