Liga Klas

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2018/2019 — I klasy liceum

lp kon­ku­ren­cja I A I B I C I D I E I F max
1. Beania 4 3 6 5 6 6 6
2. Dolny Śląsk w obiektywie 7 5 9 6 8 9 9
3. „Obraz” 2 4 12 8 12 10 12
4. „My, wro­cła­wia­nie…” 5 6 2 3 4 1 6
5. Multilingwalna Czternastka 2 3 5 4 6 1 6
6. Taniec la­tino 10 2 12 6 8 4 12
7. LIP-DUB 12 6 12 8 10 6 12
8. Dzień sportu szkolnego 2 6 7 7 4 3 9
9. Piosenka tu­ry­styczna 4 3 8 5 6 7 9
10. Kronika kla­sowa 0 5 6 5 0 0 6
11. Ranking spor­towy 6 8 12 10 4 2 12
12. Samorządność 5 0 3 6 10 3 18
13. Edukacja kul­tu­ralna 2 1 5 4 1 3 6
14. Frekwencja 2 6 5 4 1 3 6
Suma 63 58 104 80 85 59 135

Wyniki Ligi Klas w roku szkol­nym 2017/2018 — II klasy liceum

lp kon­ku­ren­cja II A II B II C II D II E II F max
1. Taniec FREESTYLE 0 6 10 12 10 8 12
2. Dolny Śląsk w obiektywie 7 9 8 7 5 0 9
3. „My, wro­cła­wia­nie…” 3 6 0 2 5 4 6
4. Multilingwalna Czternastka 1 5 4 2 6 3 6
5. Lektury z gwiazdką 6 12 8 8 10 0 12
6. Project XIV LO 0 12 8 10 0 0 12
7. Dzień Sportu Szkolnego 0 6 7 0 6 0 9
8. Piosenka tu­ry­styczna 0 9 6 5 8 0 9
9. Kronika kla­sowa 0 3 0 0 0 0 5
10. Ranking spor­towy 4 6 10 12 8 2 12
11. Samorządność 7 11 6 10 8 3 18
12. Edukacja kul­tu­ralna 3 4 6 1 5 2 6
13. Frekwencja 2 6 5 4 3 1 6
Suma 33 95 78 73 74 23 128

Terminarz Ligi Klas
w roku szkol­nym 2018–2019

Plik: PDF
Rozmiar: 61Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2018–2019

Plik: PDF
Rozmiar: 56Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2017–2018

Plik: PDF
Rozmiar: 43Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2016–2017

Plik: PDF
Rozmiar: 43Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2015–2016

Plik: PDF
Rozmiar: 34Kb

Wyniki Ligi Klas
w roku szkol­nym 2014–2015

Plik: PDF
Rozmiar: 34Kb

Ranking spor­towy klas
w roku szkol­nym 2014–2015

Plik: PDF
Rozmiar: 50Kb