Szkolny Ośrodek Kariery

Godziny pracy

Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół Nr 14, sala 112.

Doradca za­wo­dowy: Barbara Dziekońska-Łęga
Kontakt te­le­fo­niczny: 71 7986890 wewn. 140
E-mail: bdziekonska@lo14.wroc.pl

Dzień Godziny pracy
po­nie­dzia­łek 8.00–14.00
wto­rek 11.30–17.30
środa 8.00–14.30
czwar­tek 8.00–14.00
pią­tek 7.30–13.00