Szkolny Ośrodek Kariery

Godziny pracy

Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół Nr 14, sala 112.

Doradca za­wo­dowy: Barbara Dziekońska-Łęga
Kontakt te­le­fo­niczny: 71 7986890 wewn. 140
E-mail: bdziekonska@lo14.wroc.pl

Dzień Godziny pracy
po­nie­dzia­łek 9.00–14.00
wto­rek 12.00–17.00
środa 9.00–14.00
czwar­tek 9.00–13.00
pią­tek 8.30–11.30