Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 20 maja, środa
MARIA CZAPLIŃSKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
6 2 M — Oddział nieobecny
7 sek­cje spor­towe kl 3G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 sek­cje spor­towe kl 3G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu
AGNIESZKA GIŻEWSKA-SZWARBUŁA
lek­cja opis za­stępca uwagi
1 2 F — Świetlica
2 1 C — Uczniowie przy­cho­dzą później
5 3 L — JEZYK POLSKI, 305 JOANNA RZĄSA-PIĄTEK
6 1 C — GODZINA WYCHOWAWCZA, 305 MICHAŁ ŁUCZYK za­miast 7. lekcji
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
4 2ss1 MAŁGORZATA SKOTNICKA
5 2ns1 ELŻBIETA MALINOWSKA
ANDRZEJ GOŚCIEJ
lek­cja opis za­stępca uwagi
2 3 K — Świetlica
3 3 L — GEOGRAFIA, 308 ROBERT KINIORSKI za nie­obecny oddział
5 3 M — GEOGRAFIA, 308 MAŁGORZATA BĄK-CHUDECKA
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
1 2ss1 MARZENA SIEGIEŃCZUK
2 1ns1 GRZEGORZ SŁABOŃ
3 2ss1 PRZEMYSŁAW WITKOWSKI
JACEK JASIŃSKI
lek­cja opis za­stępca uwagi
3 1 L(2) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa2 MACIEJ MIROSŁAW
4 wych fi­zyczne 2EF chł — Świetlica
PRZEMYSŁAW LUDTKE
lek­cja opis za­stępca uwagi
4 2 F(1) — Świetlica
7 sek­cje spor­towe kl 3G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 sek­cje spor­towe kl 3G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu
MARTA OLECH
lek­cja opis za­stępca uwagi
1 3 L(1) — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 2 M — Oddział nieobecny
3 3 M — BIOLOGIA, 313 BEATA FILAROWSKA
MICHAŁ PATYNA
lek­cja opis za­stępca uwagi
4 2 C — Świetlica
5 2 A — Świetlica
7 1 D — Świetlica
8 1 C — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
7 1ns1 SANDRA KOKSANOWICZ
8 1ss1 CZESŁAW ZADROŻNY
MONIKA PIECHOWICZ
lek­cja opis za­stępca uwagi
4 1 L(2) — JEZYK NIEMIECKI, 117 ELŻBIETA MALINOWSKA
5 1 N(1) — JEZYK NIEMIECKI, 117 ALICJA KUŹMIŃSKA
6 2 D — GODZINA WYCHOWAWCZA, 202 DANIEL CICHOŃ
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
4 0ss1 MARZENA TROFLUK
5 1ss1 PIOTR STORTA
ANNA RABIEGA
lek­cja opis za­stępca uwagi
5 2 B — Historia, 105 PRZEMYSŁAW WITKOWSKI
6 1 E — GODZINA WYCHOWAWCZA, 105 MAŁGORZATA DRWIĘGA za ostat­nią lekcję
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
5 0ss1 ŁUKASZ KRAUL
6 0ss2 KATARZYNA DUŃSKA-URBAN
EWELINA ŚMIAŁEK
lek­cja opis za­stępca uwagi
4 an­giel­ski klas 3 gim. 3 h — JEZYK ANGIELSKI, 119 BOGUSŁAW SOLECKI
5 an­giel­ski klas 2 gim. 3h — JEZYK ANGIELSKI, 119 BOGUSŁAW SOLECKI
6 2 L — GODZINA WYCHOWAWCZA, 203 DAWID MATLA
OLGA TARANEK-WOLAŃSKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
4 1 D — JEZYK POLSKI, 218 BEATA FILAROWSKA za nie­obecny oddział
5 1 D — JEZYK POLSKI, 218 BOGDAN PÓŁTORAK
7 1 L — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 1 L — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
6 pss1 KAROLINA KAWA
8 2ss1 ANNA MAĆKOWSKA
BOGUSŁAW WILK
lek­cja opis za­stępca uwagi
7 sek­cje spor­towe kl 3G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 sek­cje spor­towe kl 3G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN