Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 30 marca, poniedziałek
JACEK JASIŃSKI
lek­cja opis za­stępca
2 1 M(2) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa1 LESZEK ZDZIEBŁO
3 1 M(2) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa1 LESZEK ZDZIEBŁO
4 1 L(2) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa4 MARIA CZAPLIŃSKA
5 1 L(2) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa2 MARIA CZAPLIŃSKA
7 sek­cje spor­towe kl 2LO dz — Sekcje spor­towe, sa3 BOGUSŁAW WILK
8 sek­cje spor­towe kl 2LO dz — Sekcje spor­towe, sa3 BOGUSŁAW WILK
MAREK MARKOWSKI
lek­cja opis za­stępca
5 1 D(1) — Świetlica
6 1 B(1) — Świetlica
7 sek­cje spor­towe kl 2LO dz — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 sek­cje spor­towe kl 2LO dz — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
6 2ns2 ALICJA KUŹMIŃSKA
7 2ns1 MARTA OLECH
8 2ns1 MARZENA SIEGIEŃCZUK
DAWID MATLA
lek­cja opis za­stępca
1 1 L(2) — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 1 D(2) — Uczniowie przy­cho­dzą później
3 2 B(1) — Czytelnia
4 2 M(1) — INFORMATYKA, 215 SANDRA KOKSANOWICZ
6 3 A(1) — Świetlica

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN