Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 224 paź­dzier­nika, piątek
MARIA CZAPLIŃSKA
lek­cja opis za­stępca
4 wych fi­zyczne 2AB dz — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa5 DOMINIKA MACALIK
6 3 M(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa5 DOMINIKA MACALIK
7 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Sekcje spor­towe, sa5 DOMINIKA MACALIK
8 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Sekcje spor­towe, sa5 DOMINIKA MACALIK
KAROL DZIUBA
lek­cja opis za­stępca
2 2 B(2) — INFORMATYKA, 214 SANDRA KOKSANOWICZ
3 2 B(2) — INFORMATYKA, 214 SANDRA KOKSANOWICZ
4 3 A(2) — INFORMATYKA, 214 SANDRA KOKSANOWICZ
5 3 A(2) — INFORMATYKA, 214 SANDRA KOKSANOWICZ
MARCIN KOŁODZIEJ
lek­cja opis za­stępca
2 1 A(2) — Świetlica
4 1 K — Świetlica
5 3 E(2) — Świetlica
7 2 E(1) — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
4 1ss1 DANIEL CICHOŃ
MAREK ŁAŹNIAK
lek­cja opis za­stępca
1 1 C — Uczniowie przy­cho­dzą później
3 1 E — FIZYKA, 218 JANUSZ KAWA
4 1 B — Świetlica
DAWID MATLA
lek­cja opis za­stępca
2 2 B(1) — Świetlica
3 2 B(1) — Świetlica
4 3 A(1) — INFORMATYKA, 215 ELŻBIETA MALINOWSKA
5 3 A(1) — INFORMATYKA, 215 ELŻBIETA MALINOWSKA
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
4 1ns1 MARTA SŁABOŃ
MACIEJ MIROSŁAW
lek­cja opis za­stępca
2 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Świetlica
3 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Świetlica
4 2 C(1) — Świetlica
6 3 L(2) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa4 ARTUR PEŁKA
ANNA RABIEGA
lek­cja opis za­stępca
1 2 F — Świetlica
2 2 F — WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, 105 AGNIESZKA SMARZEWSKA
ALEKSANDRA WANAT
lek­cja opis za­stępca
1 3 B(2) — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 1 B(2) — RELIGIA, 202 MAGDALENA WACOWSKA
3 3 K(1) — Świetlica
5 1 L — RELIGIA, 210 ANDRZEJ GOŚCIEJ
6 2 F(1) — Uczniowie zwol­nieni do domu
7 2 B(1) — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
2 1ss1 BEATA FILAROWSKA
6 1ns2 MARIAN PISZCZEK

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN