Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 16 stycz­nia, piątek
ANDRZEJ GOŚCIEJ
lek­cja opis za­stępca uwagi
4 1 D — Świetlica
7 1 E — Uczniowie zwol­nieni do domu
JACEK JASIŃSKI
lek­cja opis za­stępca uwagi
2 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Świetlica
3 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Świetlica
4 2 D(2) — Świetlica
5 1 M(1) — Sekcje spor­towe, sa1 MACIEJ MIROSŁAW
JANUSZ KAWA
lek­cja opis za­stępca uwagi
0 an­giel­ski roz. klas dru­gich — Uczniowie przy­cho­dzą później
1 an­giel­ski klas dru­gich — Uczniowie przy­cho­dzą później
4 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 2 — JEZYK ANGIELSKI, 015 BOGUSŁAW SOLECKI
5 1 E(1) — JEZYK ANGIELSKI, 015 SANDRA KOKSANOWICZ za nie­obecny oddział
6 1 E(1) — JEZYK ANGIELSKI, 015 WIKTOR SZWAJA za nie­obecny oddział
7 an­giel­ski klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 an­giel­ski roz. klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
4 pns1 WIKTOR SZWAJA
MAREK ŁAŹNIAK
lek­cja opis za­stępca uwagi
4 1 B — FIZYKA, 123 ANNA MALINOWSKA za nie­obecny oddział
JOANNA MAMOTIUK
lek­cja opis za­stępca uwagi
6 3 L(1) — Świetlica
7 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Świetlica
8 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Świetlica
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
6 bo1
DAWID MATLA
lek­cja opis za­stępca uwagi
2 2 B(1) — Świetlica
3 2 B(1) — Świetlica
4 3 A(1) — Oddział nieobecny
5 3 A(1) — Oddział nieobecny
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
4 1ns1 MARZENA TROFLUK
MONIKA PIECHOWICZ
lek­cja opis za­stępca uwagi
2 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Świetlica
3 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Świetlica
5 1 N(1) — JEZYK NIEMIECKI, 117 MARCIN KOŁODZIEJ za nie­obecny oddział
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
5 0ss1 SEBASTIAN GUZ
JOANNA POGROSZEWSKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
0 an­giel­ski roz. klas dru­gich — Uczniowie przy­cho­dzą później
1 an­giel­ski klas dru­gich — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 an­giel­ski klas 1 gim. 4h — JEZYK ANGIELSKI, 010 PIOTR STORTA
3 an­giel­ski klas 1 gim. 4h — Świetlica
4 an­giel­ski klas 2 gim. 3h — JEZYK ANGIELSKI, 010 MARZENA TROFLUK za nie­obecny oddział
5 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 2 — JEZYK ANGIELSKI, 010 ANNA FRĄSZCZAK za nie­obecny oddział
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
1 pns1 MAŁGORZATA SKOTNICKA
2 pns1 WIKTOR SZWAJA
MAGDALENA WACOWSKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
1 1 B — Świetlica
3 1 D — Świetlica

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN