Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 2014-11-27 czwartek
DANIEL CICHOŃ
lek­cja opis za­stępca
2 ma­te­ma­tyka podst. 2c i 2d — Czytelnia
3 3 3D — Uczniowie przy­cho­dzą później
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
3 1ss1 BEATA FILAROWSKA
MARIA CZAPLIŃSKA
lek­cja opis za­stępca
3 1 1M(1) — WF, sa5 JOANNA MAMOTIUK
4 wych fi­zyczne 3AB dz — WF, sa5 ARTUR PEŁKA
KAROL DZIUBA
lek­cja opis za­stępca
2 1 1K(1) — INFORMATYKA, 214 ANNA DUBIEL
4 1 1E(1) — INFORMATYKA, 214 ANNA DUBIEL
5 2 2K(2) — INFORMATYKA, 214 ANNA DUBIEL
6 2 2L(2) — INFORMATYKA, 214 ANNA DUBIEL
7 1 1B(1) — INFORMATYKA, 214 ANNA DUBIEL
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
6 2ss1 BOGDAN PÓŁTORAK
DAWID MATLA
lek­cja opis za­stępca
3 1 1K(2) — INFORMATYKA, 215 ANNA DUBIEL
4 1 1E(2) — INFORMATYKA, 215 SANDRA KOKSANOWICZ
5 2 2K(1) — Złączenie grup
6 2 2L(1) — INFORMATYKA, 215 ANITA KRAWCZYK
7 1 1B(2) — Złączenie grup
MACIEJ MIROSŁAW
lek­cja opis za­stępca
2 3 3C(2) — WF, sa1 ARTUR PEŁKA
3 3 3L(2) — WF, sa4 ARTUR PEŁKA
4 3 3B(2) — WF, sa1 JACEK JASIŃSKI
MARTA OLECH
lek­cja opis za­stępca
1 3 3D — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 3 3D — Uczniowie przy­cho­dzą później
3 3 3L(1) — Czytelnia
MICHAŁ PATYNA
lek­cja opis za­stępca
2 1 1A — WOS, 203 MAŁGORZATA DRWIĘGA
3 2 2M — WOS, 203 BEATA FILAROWSKA
4 1 1B — WOS, 203 ANNA RABIEGA
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
3 1ns1 ANITA KRAWCZYK
BOGUSŁAW SOLECKI
lek­cja opis za­stępca
3 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 3 — Czytelnia
4 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 2 — ANGIELSKI, 015 JANUSZ KAWA
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
3 pns1 JOANNA RZĄSA-PIĄTEK
LUDMIŁA SZTERENBERG
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
0 pns1 BOGUSŁAW SOLECKI

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN