Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 23 paź­dzier­nika, czwartek
DOROTA BANAŚ
lek­cja opis za­stępca uwagi
3 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 3 — JEZYK ANGIELSKI, 016 KATARZYNA DUŃSKA-URBAN
5 an­giel­ski klas trze­cich — JEZYK ANGIELSKI, 016 MONIKA PIECHOWICZ
6 an­giel­ski klas trze­cich — JEZYK ANGIELSKI, 016 SEBASTIAN GUZ
7 1 E(2) — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
6 pns2 JANUSZ KAWA
MARIA CZAPLIŃSKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
3 1 M(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa5 JOANNA MAMOTIUK
4 wych fi­zyczne 3AB dz — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa5 ARTUR PEŁKA
KAROL DZIUBA
lek­cja opis za­stępca uwagi
2 1 K(1) — INFORMATYKA, 214 SANDRA KOKSANOWICZ
4 1 E(1) — Złączenie grup
5 2 K(2) — INFORMATYKA, 214 ANITA KRAWCZYK
6 2 L(2) — INFORMATYKA, 214 ANITA KRAWCZYK
7 1 B(1) — Złączenie grup
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
6 2ss1 BOGDAN PÓŁTORAK
AGNIESZKA GIŻEWSKA-SZWARBUŁA
lek­cja opis za­stępca uwagi
5 3 L — JEZYK POLSKI, 305 PRZEMYSŁAW WITKOWSKI
ANNA MAĆKOWSKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
5 1 N — JEZYK POLSKI, 202 ANDRZEJ GOŚCIEJ
6 1 N — JEZYK POLSKI, 202 ALICJA KUŹMIŃSKA
7 1 K — Uczniowie zwol­nieni do domu
DAWID MATLA
lek­cja opis za­stępca uwagi
3 1 K(2) — INFORMATYKA, 215 BEATA FILAROWSKA
4 1 E(2) — INFORMATYKA, 215 GRZEGORZ SŁABOŃ cała klasa
5 2 K(1) — INFORMATYKA, 215 JOANNA RZĄSA
6 2 L(1) — INFORMATYKA, 215 BEATA FILAROWSKA
7 1 B(2) — INFORMATYKA, 215 AKADEMICKI NAUCZYCIEL
ANNA RABIEGA
lek­cja opis za­stępca uwagi
2 3 B — Podstawy eko­no­mii, 105 PRZEMYSŁAW WITKOWSKI
3 2 E — Podstawy eko­no­mii, 105 MICHAŁ KWOKA
5 2 D — Historia, 105 MICHAŁ ŁUCZYK
6 2 D — Świetlica
7 3 B — Uczniowie zwol­nieni do domu
CZESŁAW ZADROŻNY
lek­cja opis za­stępca uwagi
2 2 L(1) — Świetlica
3 1 A(1) — Edukacja dla bez­pie­czeń­stwa, 106 ŁUKASZ KRAUL złą­cze­nie grup
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
2 0ss1
3 0ss1 BEATA FILAROWSKA

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN