Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 31 paź­dzier­nika, piątek
MARIA CZAPLIŃSKA
lek­cja opis za­stępca
4 wych fi­zyczne 2AB dz — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa5 DOMINIKA MACALIK
6 3 M(1) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa5 DOMINIKA MACALIK
7 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Sekcje spor­towe, sa5 DOMINIKA MACALIK
8 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Sekcje spor­towe, sa5 DOMINIKA MACALIK
KAROL DZIUBA
lek­cja opis za­stępca
2 2 B(2) — INFORMATYKA, 214 SANDRA KOKSANOWICZ
3 2 B(2) — INFORMATYKA, 214 SANDRA KOKSANOWICZ
4 3 A(2) — INFORMATYKA, 214 SANDRA KOKSANOWICZ
5 3 A(2) — INFORMATYKA, 214 SANDRA KOKSANOWICZ
JACEK JASIŃSKI
lek­cja opis za­stępca
2 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Sekcje spor­towe, sa1 JAKUB BOGDANOWICZ
3 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Sekcje spor­towe, sa1 JAKUB BOGDANOWICZ
4 2 D(2) — WYCHOWANIE FIZYCZNE, sa3 JAKUB BOGDANOWICZ
5 1 M(1) — Sekcje spor­towe, sa1 JAKUB BOGDANOWICZ
ELŻBIETA MALINOWSKA
lek­cja opis za­stępca
3 fi­zyka rozsz w kl 2c i 2d — Świetlica
6 2 M — FIZYKA, 216 ANDRZEJ GOŚCIEJ
7 3 L(2) — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 3 L(2) — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
6 1ns1 SANDRA KOKSANOWICZ
JOANNA MAMOTIUK
lek­cja opis za­stępca
6 3 L(1) — Świetlica
7 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
6 bo1 PRZEMYSŁAW LUDTKE
MONIKA PIECHOWICZ
lek­cja opis za­stępca
2 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Świetlica
3 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Świetlica
5 1 N(1) — JEZYK NIEMIECKI, 117 ANDRZEJ GOŚCIEJ
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
5 0ss1 KAROLINA KAWA
BOGUSŁAW SOLECKI
lek­cja opis za­stępca
2 an­giel­ski klas 1 gim. 4h — Uczniowie przy­cho­dzą później
3 an­giel­ski klas 1 gim. 4h — JEZYK ANGIELSKI, 012 PIOTR STORTA
5 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 2 — Świetlica
6 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 2 — JEZYK ANGIELSKI, 012 EWELINA ŚMIAŁEK
7 an­giel­ski klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 an­giel­ski roz. klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
5 pns1 DOROTA BANAŚ
6 pns2 JANUSZ KAWA
7 pns1 MAŁGORZATA SKOTNICKA
8 2ss1 MARZENA SIEGIEŃCZUK
MACIEJ URCZYŃSKI
lek­cja opis za­stępca
5 an­giel­ski klas 3 gim. 2h — Świetlica
7 an­giel­ski klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 an­giel­ski roz. klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
8 1ss1 ANITA KRAWCZYK

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN