Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 27 lu­tego, piątek
DOROTA BANAŚ
lek­cja opis za­stępca
2 an­giel­ski klas 1 gim. 4h — JEZYK ANGIELSKI, 016 JANUSZ KAWA
3 an­giel­ski klas 1 gim. 4h — JEZYK ANGIELSKI, 016 JANUSZ KAWA
4 an­giel­ski klas 2 gim. 3h — JEZYK ANGIELSKI, 016 BOGUSŁAW SOLECKI
5 1 E(2) — Świetlica
6 1 E(2) — JEZYK ANGIELSKI, 016 EWELINA ŚMIAŁEK
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
3 pns1 MARZENA TROFLUK
IRENA DULĘBA
lek­cja opis za­stępca
4 3 K(2) — MATEMATYKA, 203 ALEKSANDRA WANAT
5 2 K — MATEMATYKA, 105 ANDRZEJ GOŚCIEJ
6 2 K — MATEMATYKA, 105 PRZEMYSŁAW LUDTKE
7 1 L — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 1 L — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
4 0ss1 MARZENA TROFLUK
5 pss1 BEATA FILAROWSKA
7 0ss1 MAŁGORZATA SKOTNICKA
8 0ss1 MARZENA SIEGIEŃCZUK
KATARZYNA DUŃSKA-URBAN
lek­cja opis za­stępca
2 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Uczniowie przy­cho­dzą później
3 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Uczniowie przy­cho­dzą później
BEATA FILAROWSKA
lek­cja opis za­stępca
4 3 M(2) — MATEMATYKA, 204 MARTA SŁABOŃ
5 1 D — MATEMATYKA, 204 MAREK MARKOWSKI
6 3 F — Uczniowie zwol­nieni do domu
7 3 F — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
6 0ss1 SEBASTIAN GUZ
ANNA FRĄSZCZAK
lek­cja opis za­stępca
0 2 F — Uczniowie przy­cho­dzą później
1 etyka 3A 3B 3C — Świetlica
2 etyka 1A 1B 1C — Świetlica
3 etyka 3K 3L 3M — Świetlica
5 etyka 3D 3E 3F — Świetlica
6 etyka 2E 2D 2F — Świetlica
7 etyka 2A 2B 2C — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
2 pss1 ŁUKASZ KRAUL
6 0ss2 MAŁGORZATA SKOTNICKA
ANNA GAJDIS
lek­cja opis za­stępca
2 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Uczniowie przy­cho­dzą później
3 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Uczniowie przy­cho­dzą później
AGNIESZKA GIŻEWSKA-SZWARBUŁA
lek­cja opis za­stępca
7 3 E — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
6 2ss1 MARZENA SIEGIEŃCZUK
JACEK JASIŃSKI
lek­cja opis za­stępca
2 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Sekcje spor­towe, sa1 JOANNA MAMOTIUK
3 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Sekcje spor­towe, sa1 JOANNA MAMOTIUK
4 2 D(2) — Świetlica
ROBERT KINIORSKI
lek­cja opis za­stępca
2 1 E — Świetlica
3 2 K — HISTORIA, 310 MARCIN KOŁODZIEJ
4 1 L — Świetlica
5 2 M — HISTORIA, 310 MARTA OLECH
6 2 E — Historia, 310 MARCIN KOŁODZIEJ
7 3 L — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
4 2ns1 PRZEMYSŁAW WITKOWSKI
5 2ss1 DANIEL CICHOŃ
6 2ns2 MAREK MARKOWSKI
MICHAŁ KWOKA
lek­cja opis za­stępca
4 3 B — Świetlica
5 3 B — Świetlica
MICHAŁ ŁUCZYK
lek­cja opis za­stępca
1 1 C — Świetlica
2 1 D — HISTORIA, 309 MAGDALENA WACOWSKA
3 1 B — Świetlica
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
0 2ss1 AGNIESZKA GIŻEWSKA-SZWARBUŁA
ANNA MALINOWSKA
lek­cja opis za­stępca
4 3 C — Świetlica
5 2 C(2) — Świetlica
ELŻBIETA MALINOWSKA
lek­cja opis za­stępca
3 fi­zyka rozsz w kl 2c i 2d — Świetlica
6 2 M — Świetlica
7 3 K(2) — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 3 K(2) — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
6 1ns1 JOLANTA TARASIEWICZ
8 1ns1 MARTA SŁABOŃ
MAREK MARKOWSKI
lek­cja opis za­stępca
7 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 sek­cje spor­towe kl 2G 49 — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
7 2ns1 PRZEMYSŁAW WITKOWSKI
MACIEJ MIROSŁAW
lek­cja opis za­stępca
2 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Sekcje spor­towe, sa5 MARIA CZAPLIŃSKA
3 sek­cje spor­towe kl3 LO ch — Sekcje spor­towe, sa5 MARIA CZAPLIŃSKA
4 2 C(1) — Świetlica
6 3 L(2) — Uczniowie zwol­nieni do domu
DARIA MURLIKIEWICZ
lek­cja opis za­stępca
6 1 M — Uczniowie zwol­nieni do domu
7 1 M — Uczniowie zwol­nieni do domu
MONIKA PIECHOWICZ
lek­cja opis za­stępca
2 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Uczniowie przy­cho­dzą później
3 nie­miecki 3 dziew­częta LO — Uczniowie przy­cho­dzą później
5 1 N(1) — Świetlica
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
5 0ss1 SEBASTIAN GUZ
MARIAN PISZCZEK
lek­cja opis za­stępca
3 1 C(2) — Świetlica
4 1 C(1) — Blok do­świad­czalny f-ch, 315 AGNIESZKA GIŻEWSKA-SZWARBUŁA
6 1 C — Świetlica
7 2 C — Świetlica
8 2 C(1) — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
3 2ns1 MARTA OLECH
BOGDAN PÓŁTORAK
lek­cja opis za­stępca
7 3 C — Uczniowie zwol­nieni do domu
GRZEGORZ SŁABOŃ
lek­cja opis za­stępca
1 1 E(2) — Świetlica
2 ma­te­ma­tyka rozsz 2c i 2d — Świetlica
3 ma­te­ma­tyka rozsz 2c i 2d — Świetlica
4 3 L(2) — Świetlica
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
2 1ns1 KAROLINA OSTASZEWSKA-HERHA
AGNIESZKA SMARZEWSKA
lek­cja opis za­stępca
0 an­giel­ski roz. klas dru­gich — Uczniowie przy­cho­dzą później
1 an­giel­ski klas dru­gich — Uczniowie przy­cho­dzą później
4 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 2 — JEZYK ANGIELSKI, 120 MACIEJ URCZYŃSKI
5 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 2 — Świetlica
6 an­giel­ski dwu­ję­zyczny 2 — JEZYK ANGIELSKI, 120 MACIEJ URCZYŃSKI
7 an­giel­ski klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 an­giel­ski roz. klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
6 0ns2 SANDRA KOKSANOWICZ
PIOTR STORTA
lek­cja opis za­stępca
0 an­giel­ski roz. klas dru­gich — Uczniowie przy­cho­dzą później
1 an­giel­ski klas dru­gich — Uczniowie przy­cho­dzą później
4 an­giel­ski klas 2 gim. 3h — Świetlica
5 an­giel­ski klas 3 gim. 2h — Świetlica
7 an­giel­ski klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 an­giel­ski roz. klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
0 0ns1 MAŁGORZATA BĄK-CHUDECKA
7 0ns1 EWELINA ŚMIAŁEK
8 0ns1 EWELINA ŚMIAŁEK
CEZARY URBAN
lek­cja opis za­stępca
5 2 B(2) — Świetlica
6 2 B(2) — Świetlica
7 3 B — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 3 B — Uczniowie zwol­nieni do domu
MACIEJ URCZYŃSKI
lek­cja opis za­stępca
7 an­giel­ski klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 an­giel­ski roz. klas pierw­szych — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca
8 1ss1 ANDRZEJ GOŚCIEJ

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN