Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 27 kwiet­nia, poniedziałek
BEATA FILAROWSKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
3 3 F — Oddział nieobecny
4 3 M(2) — MATEMATYKA, 204 MAŁGORZATA BĄK-CHUDECKA
5 2 L — MATEMATYKA, 204 MICHAŁ PATYNA za ostat­nią lekcję
7 1 K — Oddział nieobecny
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
3 1ss1 PRZEMYSŁAW WITKOWSKI
6 1ss2 MARZENA SIEGIEŃCZUK
ANNA RABIEGA
lek­cja opis za­stępca uwagi
7 1 E — Uczniowie zwol­nieni do domu
MARTA SŁABOŃ
lek­cja opis za­stępca uwagi
1 2 A(1) — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 2 M(2) — Świetlica
3 1 D(2) — RELIGIA, 302 MARCIN KOŁODZIEJ za­miast 6. lek­cji w kla­sie 1K

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN