Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 16 czerwca, wtorek
MARIAN BĄK
lek­cja opis za­stępca uwagi
1 itn kl 2 LO fi­zyka — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 itn kl 2 LO fi­zyka — Uczniowie przy­cho­dzą później
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
2 2ns1 AGNIESZKA GIŻEWSKA-SZWARBUŁA
MAŁGORZATA BĄK-CHUDECKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
1 fi­zyka rozsz. w kl 2b i 2e — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 fi­zyka rozsz. w kl 2b i 2e — Uczniowie przy­cho­dzą później
4 fi­zyka rozsz. w kl 2c i 2d — r_fiz/mat, 123 MARZENA SIEGIEŃCZUK
JACEK JASIŃSKI
lek­cja opis za­stępca uwagi
6 1 1C(2) — WF, sa1 JAKUB BOGDANOWICZ
MACIEJ MIROSŁAW
lek­cja opis za­stępca uwagi
3 1 1K(2) — Świe­tlica (212)
4 3 3L(2) — Świe­tlica (212)
5 1 1M(2) — wf, bil LESZEK ZDZIEBŁO
MAŁGORZATA SKOTNICKA
lek­cja opis za­stępca uwagi
1 an­giel­ski klas 1 gim. 4h — Uczniowie przy­cho­dzą później
2 an­giel­ski klas 1 gim. 4h — Uczniowie przy­cho­dzą później
3 an­giel­ski klas 3 gim. 2h — ANGIELSKI, 014 DOROTA BANAŚ
4 an­giel­ski klas 2 gim. 3h — ANGIELSKI, 014 KAROLINA KAWA
7 an­giel­ski klas dru­gich — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 an­giel­ski roz. klas dru­gich — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
2 pns1 WIKTOR SZWAJA
3 pns1 WIKTOR SZWAJA
6 pns1 MACIEJ URCZYŃSKI
GRZEGORZ SŁABOŃ
lek­cja opis za­stępca uwagi
2 1 1E — MATEMATYKA, 210 DARIA MURLIKIEWICZ za ostat­nią lekcję
3 ma­te­ma­tyka rozsz 2c i 2d — Świe­tlica (212)
4 ma­te­ma­tyka rozsz 2c i 2d — MATEMATYKA, 210 DANIEL CICHOŃ
7 2 2E — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 2 2E — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
7 1ss1 BEATA FILAROWSKA
PIOTR STORTA
lek­cja opis za­stępca uwagi
3 an­giel­ski klas 3 gim. 2h — ANGIELSKI, 122 JOANNA POGROSZEWSKA
4 an­giel­ski klas 2 gim. 3h — ANGIELSKI, 122 MACIEJ URCZYŃSKI
5 an­giel­ski klas 2 gim. 2h — Świe­tlica (212)
7 an­giel­ski klas dru­gich — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 an­giel­ski roz. klas dru­gich — Uczniowie zwol­nieni do domu
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
4 0ns1 MARZENA TROFLUK
8 0ns1 AGNIESZKA SMARZEWSKA
LUDMIŁA SZTERENBERG
lek­cja opis za­stępca uwagi
5 itn kl 2 LO che­mia — Świe­tlica (212)
6 itn kl 2 LO che­mia — Świe­tlica (212)
JOLANTA TARASIEWICZ
lek­cja opis za­stępca uwagi
5 2 2D(2) — CHEMIA, 026 BARTOSZ PIETRZAK
6 2 2D(2) — Świe­tlica (212)
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
4 pss1 KAROLINA KAWA
CEZARY URBAN
lek­cja opis za­stępca uwagi
2 1 1B(2) — MATEMATYKA, 209 MICHAŁ ŁUCZYK
3 1 1B — ana­liza mate, 209 ANNA MALINOWSKA
5 2 2B(2) — MATEMATYKA, 209 ANNA RABIEGA
6 2 2B(2) — MATEMATYKA, 209 BEATA FILAROWSKA
dy­żury
po lek­cji miej­sce za­stępca uwagi
3 1ss1 SEBASTIAN GUZ

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN