Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 18 grud­nia, czwartek
MARIA CZAPLIŃSKA
lek­cja opis za­stępca
3 1 1M(1) — WF, sa5 JOANNA MAMOTIUK
4 wych fi­zyczne 3AB dz — Oddział nieobecny
ARTUR PEŁKA
lek­cja opis za­stępca
5 1 1A(2) — WF, sa5 JAKUB BOGDANOWICZ
6 1 1E(1) — Czytelnia
7 sek­cje spor­towe kl 2LO ch — Uczniowie zwol­nieni do domu
8 sek­cje spor­towe kl 2LO ch — Uczniowie zwol­nieni do domu

Przygotowano za po­mocą pro­gramu firmy VULCAN