Działalność

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Główne, cy­kliczne pro­jekty re­ali­zo­wane przy wspar­ciu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Uzdolnionych:

Stowarzyszenie współ­two­rzy wiele in­nych pro­jek­tów w za­przy­jaź­nio­nych szkołach.