Kontakt

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Siedziba

Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu, al. Brücknera 10, 51–410 Wrocław

pok. 314

tel.: +48 71 7986890, fax: +48 71 3246901

NIP: 8951843311 REGON: 020149590 KRS: 0000238494
konto: ING Bank Ślą­ski 12 1050 1575 1000 0023 0005 1501

Zostań człon­kiem na­szego Stowarzyszenia!