O szkole

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po­twier­dza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród 100 naj­lep­szych li­ceów w Polsce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przy­słu­guje mu ty­tuł „Złotej Szkoły 2014″.

 

Dyrektor tel. (+48 71) 324 69 00
(+48 71) 324 69 16
faks (+48 71) 324 69 01
sekretariat@lo14.wroc.pl
Kancelaria szkolna
sprawy uczniow­skie
tel. (+48 71) 324 69 15
czynna co­dzien­nie
w godz. 8.00–16.00
uczniowie@lo14.wroc.pl
Administracja tel. (+48 71) 324 69 06 administracja@lo14.wroc.pl
Księgowość tel. (+48 71) 324 69 04  
Kadry tel. (+48 71) 324 69 05  
Internat tel. (+48 71) 324 69 33 internat@lo14.wroc.pl
Basen tel. (+48 71) 324 69 30  
Lodowisko tel. (+48 71) 324 69 40  
Pokój na­uczy­ciel­ski tel. (+48 71) 324 69 07  
Pedagog tel. (+48 71) 324 69 09  
Szkolny Ośrodek Kariery tel. (+48 71) 324 69 09  

Dyrektor szkoły: mgr Marek Łaźniak

przyj­muje we wtorki w godz. 14.00–15.00 i czwartki w godz. 12.00–13.00

Wicedyrektor: mgr inż. Małgorzata Drwięga

przyj­muje we wtorki, w godz. 8.00–9.00, gab. 306

Wicedyrektor: mgr Anna Maćkowska

amackowska@lo14.wroc.pl

przyj­muje we środy, w godz. 14.00–15.00, gab. 107

Kierownik in­ter­natu: mgr Małgorzata Gniłka

internat@lo14.wroc.pl

Przyjmuje w po­nie­działki, w godz. 9.00–10.00 i wtorki, w godz. 16.00–17.00

Biblioteka i czytelnia

Biblioteka czynna jest od po­nie­działku do czwartku od go­dziny 8.00 do 16.00, a w pią­tek od 8.00 do 15.00.

Czytelnia jest czynna od po­nie­działku do czwartku od 8.00 do 16.00 a w pią­tek od 8.30 do 15.00.

 • mgr Bogusława Bednarz — na­uczy­ciel bi­blio­te­karz, tel. 324 69 22
 • mgr Elżbieta Przeworska — na­uczy­ciel bi­blio­te­karz, tel. 324 69 22
 • mgr Beata Pietras — na­uczy­ciel bibliotekarz

Pedagog szkolny

Pedagog mgr Elżbieta Antczak.

Dzień ty­go­dnia Godziny pracy
Poniedziałek 10.30–18.00
Wtorek 10.00–16.00
Środa 12.00–15.00
Czwartek 11:00–14:00
Piątek 12.00–18.00

Szkolny Ośrodek Kariery

Doradca za­wo­dowy: Barbara Dziekońska-Łęga

Dzień ty­go­dnia Godziny pracy
Poniedziałek 8.00–14.00
Wtorek 11.30–17.30
Środa 8.00–14.30
Czwartek 8.00–14.00
Piątek 7.30–13.00

Numery kont bankowych

 • Za za­kwa­te­ro­wa­nie w in­ter­na­cie szkoły:
  63 1020 5226 0000 6802 0416 5866
 • Wpłaty kau­cji:
  73 1020 5226 0000 6402 0416 5882
 • Za wy­ży­wie­nie w in­ter­na­cie szkoły:
  KANZEON WROCŁAWSKI CATERING Grzegorz Ciężkal
  ul. Brücknera 10, 51–410 Wrocław
  nr konta 45 1050 1575 1000 0090 3000 9071
 • Fundacja Wspierania Nauki i Dydaktyki w Szkolnictwie Publicznym i Prywatnym w Rzeczpospolitej Polskiej i Krajach Europy Wschodniej:
  04 1050 1575 1000 0022 5316 0002
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 14 ul. Brucknera 10, 51–410 Wrocław:
  Bank Pocztowy 25 1320 1999 2340 9347 2000 0001.
 • Fundacja przy Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu, 51–410 Wrocław, ul. Brücknera 10:
  (dla klas dwu­ję­zycz­nych LO Nr XIV i G 49)
  54 1160 2202 0000 0001 7824 2958.

Godziny lek­cyjne i przerwy

Lp. Czas trwa­nia lekcji Czas trwa­nia przerwy
0. 730 810 5 mi­nut
1. 815 900 10 mi­nut
2. 910 955 10 mi­nut
3. 1005 1050 15 mi­nut
4. 1105 1150 10 mi­nut
5. 1200 1245 10 mi­nut
6. 1255 1340 30 mi­nut
7. 1410 1455 5 mi­nut
8. 1500 1545 10 mi­nut
9. 1555 1640 5 mi­nut
10. 1645 1730 -