Godziny lekcyjne

Godziny lek­cyjne i przerwy

Lp. Czas trwa­nia lekcji Czas trwa­nia przerwy
0. 725 810 5 mi­nut
1. 815 900 10 mi­nut
2. 910 955 10 mi­nut
3. 1005 1050 15 mi­nut
4. 1105 1150 10 mi­nut
5. 1200 1245 10 mi­nut
6. 1255 1340 30 mi­nut
7. 1410 1455 5 mi­nut
8. 1500 1545 10 mi­nut
9. 1555 1640 5 mi­nut
10. 1645 1730 -