Informacje o szkole

W skład Zespołu Szkół Nr 14 wcho­dzą:
Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej
Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi