Budynek Główny

Budynek szkoły

Widok na bu­dy­nek szkoły od ulicy Brucknera

Budynek szkoły

Budynek szkoły

Budynek szkoły

Przed bu­dyn­kiem głów­nym znaj­duje się par­king rowerowy

Budynek szkoły

Parking ro­we­rowy

Budynek szkoły

Portal wej­ściowy

Budynek szkoły

Wejście do szkoły