Budynek główny — pierwsze piętro

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Główny ciąg komunikacyjny

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Główny ciąg komunikacyjny

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Gabloty oraz bie­żące informacje

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Gabloty obok sekretariatu

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sekretariat uczniow­ski

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sekretariat Dyrektora

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Łącz­nik mię­dzy bu­dyn­kiem głów­nym i pra­wym skrzy­dłem szkoły

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sala nr 204 — matematyczna

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sala nr 212

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sala nr 212

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sala nr 218 — pra­cow­nia chemiczna

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sala nr 218 — pra­cow­nia chemiczna

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sala nr 218 — pra­cow­nia chemiczna

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sala nr 214 — pra­cow­nia informatyczna

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sala nr 214 — pra­cow­nia informatyczna

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Sala nr 215 — pra­cow­nia informatyczna

Budynek szkoły - pierwsze piętro

Widok z łącz­nika na te­reny zielone