Kronika szkolna „Mikrokosmos”, styczeń — luty 2011

Mikrokosmos — kro­nika szkolna nr 3 (26)
sty­czeń — luty 2011

Plik: PDF
Rozmiar: 14MB

 

więcej»

Kronika szkolna „Mikrokosmos”, listopad — grudzień 2010

Kronika szkolna „Mikrokosmos”, wrzesień — październik 2010

Spis tre­ści (klik­nij żeby zo­ba­czyć spis treści)

 • Pożegnanie Piotra Miszczyka, ucznia zs nr 14
 • Czternastka miej­scem spo­tkań i dys­ku­sji
  • Spotkanie z prof. Deglerem, wy­bit­nym te­atro­lo­giem i znawcą twór­czo­ści Witkacego
  • Spotkanie z Kacprem Godyckim, po­dróż­ni­kiem i fotografem
  • Spotkanie z prof. Bogusławem Pawłowskim, antropologiem
  • Spotkanie z Romanem Gutkiem, po­pu­la­ry­za­to­rem kina nie­za­leż­nego w Polsce
  • Spotkanie z Martą Mizuro, kry­tyczką, literatką
 • Uroczystości
  • Uroczysta in­au­gu­ra­cja
więcej»
Strona 4 z 41234