Marzycielska Poczta klasy 2A

20 li­sto­pada 2013r. na go­dzi­nie wy­cho­waw­czej klasa 2A po­sta­no­wiła na­pi­sać li­sty do cho­rych dzieci z fun­da­cji Marzycielska Poczta. Uczniowie po­dzie­lili się na grupy. To wcale nie było ta­kie pro­ste wczuć się w po­trzeby i wraż­li­wość cho­rych. Pod czuj­nym okiem prof. Sebastiana Guza i ko­or­dy­na­to­rów ak­cji, klasa na­pi­sała 10 li­stów. To już druga ak­cja w szkole, kiedy ucznio­wie po­dej­mują tego typu … więcej»

Strona 16 z 16« Pierwsza...78910111213141516