Fundacje

Fundacja przy Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu, 51–410 Wrocław, ul. Brücknera 10

(dla klas dwu­ję­zycz­nych LO Nr XIV i G 49)

Nr konta ban­ko­wego: 54 1160 2202 0000 0001 7824 2958

Fundacja Wspierania Nauki i Dydaktyki w Szkolnictwie Publicznym i Prywatnym w Rzeczpospolitej Polskiej i Krajach Europy Wschodniej

Nr konta ban­ko­wego: 04 1050 1575 1000 0022 5316 0002