Liga Naukowa

Liga Naukowa

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we współ­pracy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem na Rzecz Uzdolnionych jest or­ga­ni­za­to­rem Dolnośląskiego Konkursu Gimnazjalistów o Puchar Prezydenta Wrocławia Liga Naukowa.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV jest prze­wod­ni­czą­cym ka­pi­tuły kon­kursu. Konkurs Liga Naukowa od­bywa się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Wiceprezydenta Miasta Wrocławia.

Liga Naukowa