53. Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego

W 53. Konkursie Chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego ucznio­wie LO XIV — El-Ayachi Jr. Stitou oraz Krzysztof Jurdziński z klasy 3C — zdo­byli ty­tuł laureata.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Ludmiła Szterenberg