Anadi Agrawal — zwycięzcą XXV Olimpiady Informatycznej

Anadi Agrawal z klasy 3A za­jął pierw­sze miej­sce w XXV Olimpiadzie Informatycznej! Zakwalifikował się po­nadto do Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środ­ko­wej, która w tym roku od­bę­dzie się w Polsce, a także do Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej w Japonii. Drugie miej­sce za­jął Tomasz Ponitka z klasy 3A. Brązowe me­dale otrzy­mali: Cezary Bednarz i Hubert Obrzut z klasy 3A. Finaliści z wy­róż­nie­niem to Adam Górkiewicz z klasy 1B Arkadiusz Kozdra z klasy 3A. Tytuł fi­na­li­sty otrzy­mali: Michał Grzymek z klasy 2A i Paweł Jasiak z klasy 3A.

Gratulujemy!

Opiekunowie na­ukowi: Bartosz Kostka, Jarosław Kwiecień, Paweł Gawrychowski, Karol Pokorski, Bartłomiej Dudek, Mateusz Gołębiewski, Aleksander Łu­ka­sie­wicz, Mateusz Markiewicz, Jan Marcinkowski i Paweł Dybiec.

Koordynator: prof. Patryk Marcisz