III Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości

Do fi­nału III Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie Gimnazjum Nr 49:

1. Natalia Bryła, klasa 3L

2. Igor Dudkiewicz, klasa 3K

3. Zofia Kowalik, klasa 3M

Gratulujemy!

Koordynatorka: prof. Małgorzata Drwięga