„Klasa” — program stypendialny Fundacji BGŻ BNP Paribas

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem sty­pen­dial­nym Fundacji BGŻ BNP Paribas