Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Jagoda Plucińska z klasy 3E uzy­skała ty­tuł lau­re­atki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Koordynator: prof. Anna Rabiega

Gratulujemy!