XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Tytuł lau­re­ata XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzy­mali uczniowie:

1. Emilia Argasińska z klasy 3B

2. Bartosz Kowal z klasy 2A… więcej»

VII Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Tytuł lau­re­ata VII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania otrzy­mali uczniowie:

1. Emilia Argasińska z klasy 3B

2. Bartosz Kowal z klasy … więcej»

XIV Olimpiada Przedsiębiorczości

Finalistami XIV Olimpiady Przedsiębiorczości zo­stali uczniowie:

Bartosz Kowal, klasa 2A

Kamil Chmielewski, klasa 2A

Katarzyna Skrzynecka, klasa 2B

Koordynator: prof. więcej»

XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Adam Chromiec z klasy 2C otrzy­mał ty­tuł lau­re­ata XXIII Olimpiady Wiedzy o Ży­wie­niu i Żyw­no­ści.

Koordynator: prof. ma­rian Piszczek… więcej»

68. Olimpiada Fizyczna i LXII Olimpiada Astronomiczna

Piotr Masajada z klasy 3B ostał lau­re­atem dwóch olim­piad: 68. Olimpiady Fizycznej oraz LXII Olimpiady Astronomicznej.

Koordynator — prof. Marian

więcej»

48. Olimpiada Biologiczna

Olga Dłużniewska z klasy 3E otrzy­mała ty­tuł lau­re­ata 48. Olimpiady Biologicznej

Koordynator: prof. Marian Piszczek

Gratulujemy!… więcej»

XLX Olimpiada Języka Rosyjskiego

Denys Korniienko z klasy 3B zo­stał lau­re­atem XLX Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Koordynator: prof. Jadwiga Drabik

Gratulujemy!… więcej»

XLV Olimpiada Geograficzna

Łu­kasz Biesiadecki z klasy 2C oraz Wojciech Pawłowski z klasy 2B jako je­dyni z Okręgu Wrocławskiego (obej­mu­ją­cego wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skie i … więcej»

XLV Olimpiada Historyczna

Dominik PieniądzMichał Szachniewicz z klasy 3E zdo­byli ty­tuł lau­re­ata XLV Olimpiady Historycznej, Dominik — z drugą lo­katą!

więcej»

Sukces LO XIV w Olimpiadzie Informatycznej

W XXVI Olimpiadzie Informatycznej ucznio­wie LO XIV od­nie­śli ogromny sukces:

  • Adam Górkiewicz, 2B — złoty me­dal, wy­jazd na Bałtycką Olimpiadę
więcej»
Strona 2 z 6112345678910...203040...Ostatna »