Szkolna Liga Ponadgimnazjalna w koszykówce dziewcząt

Dziewczęta pod­jęły li­ce­alistki z LO XV, wy­gry­wa­jąc 73:18.

Mecz mimo zde­cy­do­wa­nej prze­wagi na­szych dziew­cząt był ro­ze­grany w bar­dzo przy­ja­znej atmosferze.… więcej»

Licealiada dziewcząt w piłce siatkowej

W paź­dzier­niku i li­sto­pa­dzie zo­stały prze­pro­wa­dzone przez Wrocławski Związek Sportowy za­wody w ra­mach Licealiady z piłki siat­ko­wej dziew­cząt. Nasza re­pre­zen­ta­cja … więcej»

Licealiada chłopców w piłce siatkowej

W paź­dzier­niku od­były się za­wody w ra­mach Licealiady z piłki siat­ko­wej chłop­ców. Nasza re­pre­zen­ta­cja zna­la­zła się w gru­pie z na­stę­pu­ją­cymi … więcej»

43. Olimpiada Artystyczna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 43. Olimpiady Artystycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Anna Rózga 3E

Izabella Rokoszewska 3A

Jan Limburski 2E

Natalia Dubrowska 2A… więcej»

65. Olimpiada Chemiczna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 65. Olimpiady Chemicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Tymoteusz Trocha 2C

Paweł Kowalczyk 3C

Szymon Ła­goda 2C

Witold Walkowiak 2C… więcej»

XXXI Olimpiada Filozoficzna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XXX Olimpiady Filozoficznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Marta Sztucka

Julia Kondracka 3E

Maria Rózga 2C

Nikodem Szynol 2E

Miłosława … więcej»

LXX Olimpiada Matematyczna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu LXX Olimpiady Matematycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Aleksandra Andrasz 2B

Bartosz Chomiński 1A

Adam Górkiewicz 2B

Tytus Grodzicki 2B… więcej»

XLV Olimpiada Geograficzna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLV Olimpiady Geograficznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Tomaszewski Adam   3J
Burzyńska Zuzanna  3L
Mazur Stanisław    3L
Patałuch Jakub     1A… więcej»

XXVI Olimpiada Informatyczna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XXVI Olimpiady Informatycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Solecki Kacper 3A
Opala Mateusz 3B
Górkiewicz Adam 2B
Malinka Franciszek 3A… więcej»

42. Olimpiada Języka Niemieckiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 42. Olimpiady Języka Niemieckiego za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Jagna Radomska 3J

Wojciech Śniady 3E

Jan Zamiar 1D

Dominik Gic … więcej»

Strona 4 z 6112345678910...203040...Ostatna »