Sprawozdanie z Mistrzostw LO XIV w piłce nożnej w roku szkolnym 2016/ 2017

W tur­nie­jach piłki noż­nej w ra­mach mi­strzostw szkoły star­to­wało 8 dru­żyn klasowych.

Mecze były roz­gry­wane na bo­isku tar­ta­no­wym na za­ję­ciach … więcej»

Basketmania dziewcząt w roku szkolnym 2016/ 2017

5 czerwca 2017 roku za­koń­czyła się te­go­roczna liga ko­szy­kar­ska, zwana Basketmanią dziewcząt.

Uczennice z Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi … więcej»

Czternastka na „Weselu” Jana Klaty w Krakowie

7–9 czerwca 2017 roku grupa uczniów Czternastki pod opieką prof. Agnieszki Giżewskiej-Szwarbuły i prof. Małgorzaty Stasiak wy­brała się na wy­cieczkę … więcej»

Mistrzostwa LO XIV w koszykówce chłopców

21 czerwca 2017 r. za­koń­czyły się roz­grywki o miano naj­lep­szej ko­szy­kar­skiej klasy na­szej szkoły. W tur­nieju, który roz­gry­wany był przez … więcej»

Basketmania chłopców w roku szkolnym 2016/2017

W kwiet­niu 2017 roku za­koń­czy­li­śmy roz­grywki w li­dze ko­szy­kar­skiej chłop­ców, zwane Basketmanią.

Reprezentacja Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi ro­ze­grała … więcej»

Szlakiem Młodej Polski

„Kto mnie wo­łał, czego chciał…”, jak ma­wiał Chochoł  z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.  Tak też wo­łał nas Kraków, sto­lica Młodej Polski, … więcej»

Zakończenie sezonu brydża młodzieżowego na Dolnym Śląsku 2016/ 2017

26 maja 2017 roku od­był się ostatni tur­niej dol­no­ślą­skiego bry­dża mło­dzie­żo­wego w se­zo­nie 2016/ 2017. Startowało w nim 28 par, … więcej»

Kiermasz „Słoneczny Uśmiech”

We wto­rek, 6 czerwca 2017 r. ucznio­wie z klasy 3J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali ca­ło­dniowy kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści, … więcej»

Teatr Mały na scenie Czternastki

Dzięki wie­lo­let­niej współ­pracy z Edwardem Kaliszem, ak­to­rem Teatru Współczesnego, a jed­no­cze­śnie na­uczy­cie­lem re­to­ryki w LO XIV i za­jęć … więcej»

Tydzień Charytatywny klasy 3L

W dniach 5–9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3L zor­ga­ni­zo­wała Tydzień Charytatywny. Pomysłodawczyniami ak­cji były Zuza więcej»