Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH za­kwa­li­fi­ko­wali się uczniowie:

Mikołaj Bilski 2E

Jagoda Plucińska 3E

Martyna Leśniak 2E… więcej»

Olimpiada Wiedzy Historycznej COPTIOSH — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu Olimpiady Wiedzy Historycznej COPTIOSH za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Marcel Isalski, 1E

Jeremi Arsłanowow, 3E

Dominik Pieniądz, 3E

Michał Szachniewicz, … więcej»

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym COPTIOSH — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świe­cie Współczesnym COPTIOSH za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Mikołaj Bilski 2E

Jagoda Plucińska 3E… więcej»

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej COPTIOSH — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej COPTIOSH za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Jagoda Plucińska, 3E

Hanna Wołodźko, 2E

Michał Szachniewicz, 3E… więcej»

Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Jagoda Plucińska, 3E

Michał Szachniewicz, 3E

Justyna Męczyńska, … więcej»

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Jagoda Plucińska, 3E

Mikołaj Bilski, 2E

Tomasz Winiarski, … więcej»

Olimpiada Solidarności — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu Olimpiady Solidarności za­kwa­li­fi­ko­wali się Tomasz Winiarski i Maciej Kilijański z klasy 2E.

Gratulujemy!

ko­or­dy­na­tor: prof. Anna Rabiega… więcej»

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych za­kwa­li­fi­ko­wały się: Miłosława Waniak z klasy 2E i Sandra Pelczarska z klasy 1E.… więcej»

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żoł­nie­rza i dzieje oręża pol­skiego” za­kwa­li­fi­ko­wał się Marcel Isalski z klasy 1E.

Gratulujemy!… więcej»

Ferie na sportowo w Zespole Szkół Nr 14 — styczeń 2019

W cza­sie fe­rii zi­mo­wych dla uczniów szkół wro­cław­skich, od­będą się za­ję­cia spor­towe na lo­do­wi­sku, ba­se­nie, sali bi­lar­do­wej, sali gim­na­stycz­nej, sali … więcej»