XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Do fi­nału XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za­kwa­li­fi­ko­wali się:

1. Magdalena Młotek, klasa 2E

2. Bartosz Szyler, klasa 3E… więcej»

49. Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza

W miej­skim eta­pie 49. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej, który miał miej­sce 7 marca w LO nr X dru­żyna Gimnazjum Nr 49 … więcej»

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Szymon Błaszczyk z klasy 2A zo­stał Finalistą Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.

Gratulujemy suk­cesu!

Koordynator: prof. Michał Skwierczyński… więcej»

XX Olimpiada Przedsiębiorczości

Do fi­nału XII Olimpiady Przedsiębiorczości za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Adam Woźniak, klasa 2E
Wojciech Zajączkowski, klasa 2E

Gratulujemy suk­cesu!

Koordynator: prof. Małgorzata … więcej»

XX Olimpiada Ekonomiczna

Do fi­nału XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Adam Woźniak, klasa 2E
Filip Nowak, klasa 3E

Gratulujemy suk­cesu!

Koordynator: prof. … więcej»

XLV Olimpiada Biologiczna

Do fi­nału XLV Olimpiady Biologicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Krzysztof Jurdziński, 3C
Dominik Felkle, 3C
El-Ayachi Jr Stitou, 3C
Małgorzata Sudoł, 3D… więcej»

XL Olimpiada Języka Francuskiego

Informujemy, że do fi­nału XL Olimpiady Języka Francuskiego po raz pierw­szy w hi­sto­rii na­szej szkoły za­kwa­li­fi­ko­wał się uczeń Gimnazjum Nr … więcej»

XLIII Olimpiada Geograficzna

Do fi­nału XLIII Olimpiady Geograficznej za­kwa­li­fi­ko­wał się:

Szymon Ostrowski, klasa 2E

Gratulujemy suk­cesu!

Koordynator: prof. Andrzej Gościej… więcej»

XLIII Olimpiada Historyczna

Do fi­nału XLIII Olimpiady Historycznej za­kwa­li­fi­ko­wał się:

Oskar Olejnik, klasa 3E

Gratulujemy suk­cesu!

Koordynator: prof. Robert Kiniorski… więcej»

XXV Olimpiada Informatyczna

Do fi­nału XXIV Olimpiady Informatycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

1. Anadi Agrawal 2B
2. Tomasz Ponitka 2A
3. Arkadiusz Kozdra 2A

Gratulujemy!… więcej»