XIII Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny

Tytuł lau­re­ata XIII Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz uzy­skał Rafał Tymków z klasy II C.

Gratulujemy!

Koordynator: Anita … więcej»

VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Mówionej i Śpiewanej Czesława Miłosza

Uczeń klasy 1F, Cezary Wiśniewski za­jął II miej­sce w VII Międzyszkolnym Konkursie Poezji Mówionej i Śpie­wa­nej Czesława Miłosza, który … więcej»

XXIX Olimpiada Filozoficzna

Do etapu okrę­go­wego XXIX Olimpiady Filozoficznej za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie LO XIV:

Bartosz Szyler, klasa 3E

Jan Wodziński, klasa 2A… więcej»

XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W fi­nale XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ty­tuł fi­na­li­sty zdo­byli Filip Nowak z klasy 3 E i Adam Woźniak z klasy … więcej»

III Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości

Do fi­nału III Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie Gimnazjum Nr 49:

1. Natalia Bryła, klasa 3L

2. … więcej»

V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Do fi­nału Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania za­kwa­li­fi­ko­wał się Wojciech Zajaczkowski  z klasy 2E.

Gratulujemy!

Koordynatorka: prof. Małgorzata Drwięgawięcej»

XXIV Olimpiada Informatyczna

W XXIV Olimpiadzie Informatycznej srebrne me­dale zdobyli:

1. Anadi Agrawal z klasy 2B, (5. miej­sce)
2. Tomasz Ponitka, klasa … więcej»

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

W  so­botę, 8 kwiet­nia  ro­ze­grany zo­stał w Instytucie Matematycznym UWr. fi­nał kra­jowy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Czternastkowicze osią­gnęli w nim … więcej»

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy „Źródła Marzeń”

Z dumą in­for­mu­jemy, że do fi­nału Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy „Źró­dła Marzeń” za­kwa­li­fi­ko­wało się dwoje uczniów Gimnazjum Nr 49:

1. … więcej»

Zgadnij, kim będę!

Zapraszamy do LO XIV! Obejrzyj film, a do­wiesz się wię­cej o szkole i pa­nu­ją­cej w niej atmosferze!

Zgadnij, kim będę więcej»