XIII Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny

Tytuł lau­re­ata XIII Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz uzy­skał Rafał Tymków z klasy II C.

Gratulujemy!

Koordynator: Anita Krawczyk