XLI Olimpiada Języka Francuskiego — laureat

Uczeń klasy 3K Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Jan Wiącek zo­stał lau­re­atem XLI Olimpiady Języka Francuskiego.

Gratulujemy gim­na­zja­li­ście ogrom­nego sukcesu!

Koordynator: prof. Renata Kalińska-Delipacy