XLII Olimpiada Języka Francuskiego

Agata Cournaud de Cournaud z klasy 1C zo­stała fi­na­listką XLII Olimpiady Języka Francuskiego

Koordynator: prof. Renata Kalińska-Delipacy

Gratulujemy!