XVI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Do dru­giego etapu XVI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (Moltmis!) za­kwa­li­fi­ko­wało się dwu­na­stu uczniów na­szego liceum.

W ko­lej­no­ści alfabetycznej:

 

1 Jakub Famulski 2A
2 Mateusz Gieroba 1B
3 Arkadiusz Kоzdrа 3A
4 Przemysław Ludkiewicz 3B
5 Stanisław Łycz­kow­ski 1B
6 Jonasz Osiecki 1C
7 Ewa Parszuto 1C
8 Natalia Rogowicz-Garay 2C
9 Magdalena Słonińska 1B
10 Mateusz Suszek 1B
11 Marcin Szczypka 1B
12 Antoni Śmi­doda 1B

Koordynatorem olim­piady jest prof. Cezary Urban.

Gratulujemy!