XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej

Cezary Janiak z klasy 2A uzy­skał ty­tuł fi­na­li­sty XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej

Koordynator: ks. Jacek Tomaszewski i Marta Słaboń

Gratulujemy!