XXX Olimpiada Filozoficzna

Maria Rózga z klasy 2C zo­stała fi­na­listką XXX Olimpiady Filozoficznej.

Koordynator: prof. Aleksandra Horowska