XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W fi­nale XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ty­tuł fi­na­li­sty zdo­byli Filip Nowak z klasy 3 E i Adam Woźniak z klasy 2 E

Gratulujemy!
Koordynatorka: prof. Małgorzata Drwięga