Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Gala laureatów Konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

Gala laureatów Konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

17 uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi uzy­skało 41 ty­tu­łów lau­re­ata kon­kur­sów zDolny Ślą­zak GimnazjalistaStanisław Nowakowski z klasy 3L jest lau­re­atem sied­miu kon­kur­sów, a tym sa­mym – naj­lep­szym uczest­ni­kiem te­go­rocz­nej edy­cji konkursu!

 

Stanisław Mazur i Krzysztof Szymański z klasy 3L otrzy­mali me­dale za ty­tuły lau­re­ata czte­rech kon­kur­sów, a Hanna Bazan z klasy 3J, Marek Wiśniewski i Karol Piskozub z klasy 3K oraz Zuzanna Burzyńska i Mariusz Masłosz z klasy 3L – me­dale za zdo­by­cie ty­tu­łów lau­re­ata dwóch kon­kur­sów.

 

Wszyscy wie­lo­krotni lau­re­aci otrzy­mali rów­nież na­grody pieniężne.

 

Gratulujemy wszyst­kim na­szym gim­na­zja­li­stom oraz ich opie­ku­nom naukowym!

 

XVIII Dolnośląski Konkurs Polonistyczny

1. Zuzanna Burzyńska, 3L

2. Stanisław Mazur, 3L

3. Stanisław Nowakowski, 3L

4. Krzysztof Szymański, 3L

XVIII Dolnośląski Konkurs Historyczny

1. Zuzanna Burzyńska, 3L

2. Stanisław Mazur, 3L

3. Stanisław Nowakowski, 3L

4. Krzysztof Szymański, 3L
5. Jan Śmi­doda, 3L

XIX Dolnośląski Konkurs Matematyczny

 1. Jan Gałkiewicz, 3M

2. Mariusz Masłosz, 3L

3. Stanisław Nowakowski, 3L

4. Jeremiasz Preiss, 3L

5. Krzysztof Szymański, 3L

6. Joanna Suwaj, 3J

7. Marek Wiśniewski, 3K

XVII Dolnośląski Konkurs Fizyczny

1. Stanisław Nowakowski, 3L

2. Krzysztof Szymański, 3L

3. Jeremiasz Preiss, 3L

4. Marek Wiśniewski, 3K

XVII Dolnośląski Konkurs Geograficzny

1. Hanna Bazan, 3J

2. Mariusz Masłosz, 3L

3. Stanisław Mazur, 3L

4. Karol Piskozub, 3K

XVIII Dolnośląski Konkurs Biologiczny

1. Hanna Bazan, 3J

2. Zuzanna Burzyńska, 3L

3. Mariusz Masłosz, 3L

4. Stanisław Nowakowski, 3L

5. Karol Piskozub, 3K

6. Marek Wiśniewski, 3K

7. Rafał Zdobylak, 3M

XVIII Dolnośląski Konkurs Chemiczny

1. Hanna Bazan, 3J

2. Stanisław Nowakowski, 3L

3. Karol Piskozub, 3K

4. Rafał Zdobylak, 3M

XII Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego

1. Filip Baran, 3L

2. Stanisław Mazur, 3L

3. Krzysztof Migas, 3M

4. Stanisław Nowakowski, 3L

XII Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego

1. Kay Czułek, 3M
2. Jagna Radomska, 3J

Data dodania: 2019-03-03 09:10:09
Data edycji: 2019-10-07 09:28:09
Ilość wyświetleń: 109

Konkursy i olimpiady

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook