Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nauczanie na odległość w LO XIV

Nauczanie na odległość w LO XIV

Nauczyciele i uczniowie mają już dostęp do Microsoft Teams. Dziś rozpoczęły się pierwsze spotkania online, poświęcone na razie kwestiom organizacji wspólnej pracy.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie lekcje będą musiały odbywać się w tym trybie. Aby zapewnić uczniom odpoczynek od komputera, a innym członkom rodziny - dostęp do niego, ułożyliśmy plan, który zawiera wyłącznie te lekcje, które będą się odbywały z wykorzystaniem MS Teams (w wyjątkowych wypadkach - innego narzędzia umożliwiającego kontakt nauczyciela z uczniami). Plan ten znajduje się w zakładce Organizacja szkoły - pliki szkoły i jest dostępny dla wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Tematy lekcji online będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym Librus z adnotacją "online". Pozostałe lekcje będą się odbywały w takim trybie jak do tej pory - w formie zadań lub ćwiczeń zamieszczanych w MS Teams (można je przesyłać inną drogą, ale udostępnianie ich stworzonej grupie lub klasie jest najłatwiejsze). Te lekcje również będą przez nauczycieli odnotowywane w Librusie, ale w tym wypadku frekwencja będzie odzwierciedlała fakt przesłania uczniom materiałów do pracy.
Uczniowie, którzy mają ograniczony z różnych względów dostęp do Internetu lub komputera, będą częściej korzystali z tej drugiej formy nauczania na odległość.

Proszę, aby zarówno uczniowie, jak i ich rodzice docenili fakt, że od 12 marca nauczyciele częściej zaczęli stosować metody aktywizujące uczniów, do czego podczas tradycyjnych lekcji czasem mogło nie być okazji. Nie zapominajmy o istocie metod aktywizujących: to uczeń ma rozwiązać problem, zadanie, analizować tekst źródłowy czy literacki, szukać zawartych w nim informacji, wyciągać wnioski, formułować odpowiedzi, ale również pytania. Nauczyciel jedynie steruje tym procesem.

Podczas każdej lekcji online nauczyciel powinien wystawiać uczniom oceny za aktywność, ale będzie również oceniał nadsyłane przez uczniów rozwiązania zadań. Obowiązuje zasada wzajemnego zaufania i uczciwości. Mija się z celem powierzanie zadań do wykonania innym osobom - ocena jest informacją zwrotną o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności ucznia, więc niesamodzielna praca skutkuje brakiem przepływu informacji, które powinny wpływać na dalszą naukę.

Wszystkie pojawiające się problemy będzie można zgłaszać bezpośrednio nauczycielom (czat) lub też wychowawcom. Płaszczyzną do odnotowywania realizacji podstawy programowej, frekwencji, a także korespondencji z rodzicami będzie Librus. Nauczyciele pozostają do dyspozycji w godzinach swojej pracy - wówczas odczytają wiadomości wysyłane przez uczniów i Rodziców o różnych porach.

Dziękujemy za wsparcie we wdrożeniu systemu Uniwersytetowi Ekonomicznemu, pod którego patronatem pozostajemy.

Pomoc techniczną oferują Ebimedia.

Pozostaję do Państwa dyspozycji i życzę powodzenia!

Anna Maćkowska
dyrektor

Data dodania: 2020-03-25 15:23:00
Data edycji: 2020-03-25 16:04:05
Ilość wyświetleń: 1834

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook