Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego

Jak działa Sa­mo­rząd Uczniow­ski w na­szej szkole?

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wcho­dzi po dwóch re­pre­zen­tan­tów każ­dej klasy li­ce­al­nej. We wrze­śniu ta grupa drogą gło­so­wa­nia wy­brała Zarząd, który or­ga­ni­zuje pracę człon­ków RSU do końca roku szkol­nego.

RSU działa w LO XIV od wielu lat. Podstawowym za­da­niem RSU jest dba­nie o roz­ma­ite uczniow­skie po­trzeby. Działalność RSU ma też na celu uspraw­nie­nie ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy uczniami a na­uczy­cie­lami i dy­rek­cją szkoły oraz uroz­ma­ice­nie ży­cia spo­łecz­no­ści szkolnej.

 

 

 

Zarząd RSU w roku szkol­nym 2020/2021

  • Przewodniczący RSU — Katarzyna Trzos
  • Zastępcy — Wiktoria Tymków, Krzysztof Migas
  • Skarbnik — Paulina Szubińska

 

1A Zuzanna Kuśnierz, Szymon Wasylkiewicz
1A2 Piotr Kowalski, Jędrzej Kwiecień
1B Olivier Szuberski, Hanna Stach, Julia Paluch
1C Alicja Sobel, Julia Szubińska
1D Martyna Uberna, Anna Olszowa
1E Kornelia Kubicka, Paulina Błochowiak
1F Maksymilian Wolszczak, Maja Jedlecka
2A Hanna Kozioł, Filip Szturo
2A2 Wiktoria Wojtas, Adrian Chudy
2B Maksymilian Wojciechowski, Maja Nowakowska
2C Wiktoria Tymków, Zuzanna Burzyńska
2D Emilia Siedlak, katarzyna Kruk
2E Natalia Pospiech, Stanisław Mazur
2F Maja Niedźwiecka, Liwia Rajczakowska, Emilia Kuśmierczyk
2A+ Wiktor Strąk, Róża Deć
2B+ Kamil Kruszyk, Kacper Raczko
2C+ Emilia Terlecka, Emilia Dattner
2C2+ Oliwia Sopuch, Koralia Chudecka
2D+ Łucja Wenc, Mela Hermanowska
2E+ Hanna Rusiń, Maja Adamek
2F+ Mikołach Pałach, Karolina Rokita
3A Mikołaj Rygałło, Dominik Kuczyński
3B Filip Hałas, Miriam Bouhajeb
3C Milena Derechowska, Olga Węgier, Jan Zamiar
3D Julia Cholewa, Hubert Cymbalista
3E Jagoda Andrzejewska, Kinga Szota
3F Dominika Maszko, Aleksandra Kopeć

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: prof. Małgorzata Bąk-Chudecka, prof. Daria Murlikiewicz i prof. Maciej Milo

 

Czym zaj­muje się Rada Samorządu Uczniowskiego?

Polub nas na www.facebook.com/samorzadczternastki, a bę­dziesz na bie­żąco ze wszyst­kim, co się dzieje w na­szej szkole!

Data dodania: 2019-09-24 11:53:07
Data edycji: 2021-03-17 15:13:52
Ilość wyświetleń: 3505

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook