Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego

Jak działa Sa­mo­rząd Uczniow­ski w na­szej szkole?

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wcho­dzi po dwóch re­pre­zen­tan­tów każ­dej klasy li­ce­al­nej. We wrze­śniu ta grupa drogą gło­so­wa­nia wy­brała Zarząd, który or­ga­ni­zuje pracę człon­ków RSU do końca roku szkol­nego.

RSU działa w LO XIV od wielu lat. Podstawowym za­da­niem RSU jest dba­nie o roz­ma­ite uczniow­skie po­trzeby. Działalność RSU ma też na celu uspraw­nie­nie ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy uczniami a na­uczy­cie­lami i dy­rek­cją szkoły oraz uroz­ma­ice­nie ży­cia spo­łecz­no­ści szkolnej.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: prof. Małgorzata Bąk-Chudecka i prof. Maciej Milo

 

Czym zaj­muje się Rada Samorządu Uczniowskiego?

Polub nas na www.facebook.com/samorzadczternastki, a bę­dziesz na bie­żąco ze wszyst­kim, co się dzieje w na­szej szkole!

Spotkanie integracyjne Członków Samorządu Uczniowskiego
Spotkanie integracyjne Członków Samorządu Uczniowskiego
19 września członkowie Samorządu Uczniowskiego wybrali się na integracyjne spotkanie w kawiarni Star...
Czytaj więcej
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia 
Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia 
Samorząd Uczniowski zajął się również organizacją wyboru uczniów, którzy będą...
Czytaj więcej
Mamy nowego Rzecznika Praw Ucznia
Mamy nowego Rzecznika Praw Ucznia
W naszej szkole od wielu lat istnieje funkcja Rzecznika Praw Ucznia. Obejmuje ją wybrany przez uczni...
Czytaj więcej
Przedstawiamy nową Radę Samorządu Uczniowskiego
Przedstawiamy nową Radę Samorządu Uczniowskiego
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego przychodzi pora na zmianę składu w Radzie Samorządu Uczniowskiego...
Czytaj więcej
Spotkanie z prezydentem Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem
Spotkanie z prezydentem Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem
21 lutego przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z panem Jackiem Sutrykiem, Prezyde...
Czytaj więcej
Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości
Dla każdego Polaka oczywiste jest, jak istotne jest, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju i cieszyć się n...
Czytaj więcej
Dzień Chłopaka
Dzień Chłopaka
30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Aby umilić ten dzień wszystkim świętującym, członkinie RSU...
Czytaj więcej
SUszop już działa!
SUszop już działa!
15 grudnia 2021 r. miało miejsce ważne dla nas wydarzenie – otwarcie SUszopu. Po wielu miesiąc...
Czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
14 października we wszystkich szkołach w Polsce obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, który je...
Czytaj więcej
Wycieczka integracyjna SU
Wycieczka integracyjna SU
W poniedziałek 27 września udaliśmy się do parku w Szczodrem na wycieczkę integracyjną. Gdy dotarli...
Czytaj więcej
Nowy Zarząd RSU
Nowy Zarząd RSU
Rada Samorządu Uczniowskiego ma zaszczyt przedstawić swój Zarząd w roku szkolnym 2021/2022! ...
Czytaj więcej
Data dodania: 2019-09-24 11:53:07
Data edycji: 2023-03-31 23:06:20
Ilość wyświetleń: 8014

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook