Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Fundacja im. Jakuba Libnera - młodego twórcy

Cele Fundacji:

  • szerzenie idei budowania relacji międzyludzkich w poczuciu zrozumienia, empatii i zgody;
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na budowanie relacji w oparciu o zasady współżycia społecznego w społeczeństwie obywatelskim;
  • popularyzacja wiedzy z zakresu przeciwdziałania agresji, skutków agresji i jej negatywnego wpływu na życie w społeczeństwie;
  • propagowanie pozytywnych postaw poprzez umacnianie więzi, prowadzenie konstruktywnego dialogu w społeczeństwie przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków, m. in. działań podejmowanych w szkołach, na uczelniach wyższych, również przy wykorzystaniu literatury, sztuki, działań artystycznych, spotkań psychologicznych, prelekcji, projekcji filmów, konkursów dla dzieci i młodzieży a ponadto przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii mających na celu budowę pozytywnych relacji w życiu społecznym;
  • szerzenie wiedzy z zakresu praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz metod rozwiązywania sporów;
  • wspieranie różnych grup społecznych i osób narażonych na agresję, do których nie dociera inna pomoc;
  • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zwalczania agresji.

Fundacja im. Jakuba Libnera - młodego twórcy współpracuje z Liceum Ogólnokształcącym nr XIV od roku szkolnego 2019/2020.

Data dodania: 2020-09-15 14:23:47
Data edycji: 2020-09-15 15:03:46
Ilość wyświetleń: 2374

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej