Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Przetargi



1. 
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy pn. Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku internatu Liceum ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Toruńskiej 72 we Wrocławiu
Pobierz
pdf - 0.32MB
2. 
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
pdf - 0.14MB
3. 
Informacja o kwocie zamówienia
Pobierz
pdf - 0.07MB
4. 
Odpowiedź na pytanie nr 2
Pobierz
pdf - 0.47MB
5. 
Odpowiedź na pytanie
Pobierz
pdf - 0.14MB
6. 
Załączniki w WORD
Pobierz
docx - 0.02MB
7. 
zał nr 8 Przedmiar robot
Pobierz
zip - 0.24MB
8. 
zał nr 7 STWiOR
Pobierz
zip - 0.68MB
9. 
zał nr 6 dok projektowa
Pobierz
zip - 9.65MB
10. 
SWZ - Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku internatu Liceum ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Toruńskiej 72 we Wrocławiu
Pobierz
pdf - 1.07MB
11. 
Ogłoszenie na zadanie pn. Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku internatu Liceum ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Toruńskiej 72 we Wrocławiu
Pobierz
pdf - 0.14MB
12. 
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
Pobierz
pdf - 0.19MB
13. 
Informacja z otwarcia ofert
Pobierz
pdf - 0.14MB
14. 
informacja o kwocie zamówienia
Pobierz
pdf - 0.07MB
15. 
Ogloszenie o zamówieniu Usługi Dozoru w 2024
Pobierz
pdf - 0.14MB
16. 
SWZ Dozór LO 14
Pobierz
pdf - 0.55MB
17. 
Załączniki w WORD
Pobierz
docx - 0.02MB
18. 
Załączniki do zamówienia na zadanie pn. „Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w 2024 roku”.
Pobierz
docx - 0.02MB
19. 
Specyfikacja warunków zamówienia na zadanie pn. „Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w 2024 roku”.
Pobierz
pdf - 0.55MB
20. 
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w 2024 roku
Pobierz
pdf - 0.14MB
21. 
Roztrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2-2023 z 10.11.2023
Pobierz
pdf - 0.19MB
22. 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 3-2023 z dnia 13.11.2023
Pobierz
pdf - 0.16MB
23. 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 3-2023 z dnia 13.11.2023
Pobierz
pdf - 0.16MB
24. 
odpowiedź nr 2 na zadane pytania do zapytania ofertowego nr 2-2023
Pobierz
pdf - 0.25MB
25. 
odpowiedź nr 1 na zadane pytania do zapytania ofertowego nr 2-2023
Pobierz
pdf - 0.14MB
26. 
Zapytanie ofertowe Przebudowa i remont chodników 3-2023
Pobierz
pdf - 1.2MB
27. 
Zał. nr 1 - Formularz-ofertowy
Pobierz
pdf - 0.02MB
28. 
Zał. nr 2 - Oświadczenie Oferenta
Pobierz
pdf - 0.07MB
29. 
Zał. nr 3 - umowa - chodnik
Pobierz
pdf - 1.38MB
30. 
Zał. nr 4 - PROJEKT - REMONT CHODNIKÓW
Pobierz
pdf - 3.04MB
31. 
Zał. nr 4.1 PR_Chodniki Toruńska_przedmiar w2
Pobierz
pdf - 0.06MB
32. 
Zał. nr 5 - wzór oświadczenia (sankcje rosyjskie)
Pobierz
docx - 0.02MB
33. 
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla LO XIV we Wrocławiu
Pobierz
pdf - 1.27MB
34. 
Zał. nr 1 Formularz ofertowy - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Pobierz
pdf - 0.32MB
35. 
Zał. nr 2 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków
Pobierz
pdf - 0.1MB
36. 
Zał. nr 3 Umowa
Pobierz
pdf - 1.33MB
37. 
Zał. nr 4 Arkusz kalkulacyjny
Pobierz
pdf - 0.15MB
38. 
Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta
Pobierz
pdf - 0.21MB
39. 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/2023 z dn. 18.07.2023 r. na zadanie pn.
Pobierz
pdf - 0.36MB
40. 
Zapytanie ofertowe USŁUGA RATOWNICTWA WODNEGO DLA LO XIV WE WROCŁAWIU
Pobierz
pdf - 1MB
41. 
Zał. nr 4 - wzór oświadczenia (sankcje rosyjskie)
Pobierz
docx - 0.02MB
42. 
Zał. nr 3 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG basen
Pobierz
pdf - 0.24MB
43. 
Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Pobierz
docx - 0.01MB
44. 
Zał. nr 1 - Formularz-ofertowy
Pobierz
docx - 0MB
45. 
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na zadanie pn. Wymiana drzwi wewnętrznych budynku internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu na drzwi przeciwpożarowe
Pobierz
pdf - 0.24MB
46. 
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. Wymiana drzwi wewnętrznych budynku internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu na drzwi przeciwpożarowe
Pobierz
pdf - 0.16MB
47. 
Informacja o kwocie na zadanie pn. Wymiana drzwi wewnętrznych budynku internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu na drzwi przeciwpożarowe
Pobierz
pdf - 0.26MB
48. 
zał. nr 8 - Przedmiar
Pobierz
pdf - 0.08MB
49. 
zał. nr 7 - STWIORB
Pobierz
pdf - 0.16MB
50. 
zał. nr 6 - dokumentacja projektowa
Pobierz
zip - 1.18MB
51. 
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wymiana drzwi wewnętrznych budynku internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu na drzwi przeciwpożarowe
Pobierz
pdf - 0.14MB
52. 
SWZ - Wymiana drzwi wewnętrznych budynku internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu na drzwi przeciwpożarowe
Pobierz
pdf - 0.56MB
53. 
Ogłoszenie o wyborze Operatora Gastronomicznego
Pobierz
pdf - 0.31MB
54. 
Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych 1
Pobierz
pdf - 0.16MB
55. 
Jadłospis wiosenno-letni skan z podpisem
Pobierz
pdf - 10.7MB
56. 
Jadłospis jesienno-zimowy skan z podpisem (1)
Pobierz
pdf - 10.84MB
57. 
Specyfikacja Warunków Zamówienia- Wynajem pomieszczeń
Pobierz
pdf - 0.44MB
58. 
zestawienie sprzętu kuchennego
Pobierz
pdf - 0.2MB
59. 
Informacja o wyborze wykonawcy na zadanie pn. „Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w 2023 roku” 8.12.2022
Pobierz
pdf - 0.09MB
60. 
Uniważnienie oceny i wyboru oferty do postępowania nr 7/2022 z dnia 22.11.2022
Pobierz
pdf - 0.12MB
61. 
Rostrzygnięcie zapytania ofertowego 7/2022 z dnia 22.11.2022
Pobierz
pdf - 0.24MB
62. 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 7/2022 z 22.11.2022
Pobierz
pdf - 0.21MB
63. 
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. „Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w 2023 roku” 30.11.2022
Pobierz
pdf - 0.11MB
64. 
informacja o kwocie zamówienia na zadanie pn. „Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w 2023 roku” 30.11.2022
Pobierz
pdf - 0.07MB
65. 
SWZ - „Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w 2023 roku”. 22.11.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.59MB
66. 
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Świadczenie usług dozoru obiektów należących do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu w 2023 roku
Pobierz
pdf - 0.14MB
67. 
Zapytanie Ofertowe Zakup i Dostawa Komputerów 7-2022
Pobierz
pdf - 1.27MB
68. 
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Pobierz
pdf - 0.02MB
69. 
Zał. nr 2 - Oświadczenie
Pobierz
pdf - 0.28MB
70. 
Zał. nr 3 umowa komputery
Pobierz
pdf - 1.68MB
71. 
Zał. nr 4 - Arkusz kalkulacyjny - zestawienie
Pobierz
pdf - 0.3MB
72. 
Zmiana załącznika nr 4 - wycinka i pielęgnacja drzew 2022
Pobierz
pdf - 0.28MB
73. 
Zapytanie ofertowe - zestawienie dotyczące wycinki i pielęgnacji drzew 2022
Pobierz
pdf - 1.12MB
74. 
Formularz ofertowy dotyczący wycinki i pielęgnacji drzew 2022
Pobierz
pdf - 0.48MB
75. 
Oświadczenie dotyczące wycinki i pielęgnacji drzew 2022
Pobierz
pdf - 0.15MB
76. 
Umowa dotycząca wycinki i pielęgnacji drzew 2022
Pobierz
pdf - 0.67MB
77. 
Informacja o wyborze wykonawcy dot. Przebudowa 2 szt. schodów do budynku internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych 22.09.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.25MB
78. 
Informacja z otwarcia ofert 15.09.2022
Pobierz
pdf - 0.2MB
79. 
Informacja o kwocie 15.09.2022
Pobierz
pdf - 0MB
80. 
SWZ rb- przebudowa schodów 30.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.67MB
81. 
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa 2 szt. schodów do budynku internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych 30.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.14MB
82. 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 6/2022 z 14.11.2022
Pobierz
pdf - 0.16MB
83. 
zał. nr 7 - dokumentacja projektowa 30.08.2022 r.
Pobierz
zip - 1.58MB
84. 
zał. nr 8 - STWiORB 30.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.34MB
85. 
zał. nr 9 - przedmiar robót 30.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.23MB
86. 
Unieważnienie postępowania - Nr Sprawy ZP.340.1.2022
Pobierz
pdf - 0.12MB
87. 
Informacja o kwocie 25.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.26MB
88. 
zał nr 7 Dokumentacja projektowa 9.08.2022 r.
Pobierz
zip - 1.58MB
89. 
SWZ rb- przebudowa schodów 9.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.67MB
90. 
załącznik nr 8 - STWiORB 9.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.34MB
91. 
załącznik nr 9 - Przedmiar robót 9.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.23MB
92. 
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa 2 szt. schodów do budynku internatu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych 9.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.14MB
93. 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2022 z dnia 28.07.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.21MB
94. 
Odpowiedzi na pytania do postępowania nr 5/2022 dn. 29.07.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.26MB
95. 
Odpowiedzi na pytania do postępowania nr 5/2022 dn. 1.08.2022 r.
Pobierz
pdf - 0.03MB
96. 
Zakup i montaż rolet dla Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
Pobierz
pdf - 0.89MB
97. 
Wynik - art. biurowe
Pobierz
pdf - 0.27MB
98. 
Wynik - ratownictwo wodne
Pobierz
pdf - 0.3MB
99. 
Wynik - środki czystości
Pobierz
pdf - 0.28MB
100. 
Zakup i dostawa środków czystości dla Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
Pobierz
pdf - 3.47MB
Data dodania: 2019-10-07 21:35:52
Data edycji: 2024-04-26 12:50:48
Ilość wyświetleń: 12167

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej