Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

 Lp.

Nazwa stypendium

Strona internetowa

Termin składania

wniosków

1.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/pomoc-uczniom-i-stypendia/stypendia-prezesa-rady-ministrow/

czerwiec

2.

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/pomoc-uczniom-i-stypendia/stypendia-ministra-edukacji-narodowej/

czerwiec

3.

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
– „Orzeł Dolnośląski 2020”

https://www.kuratorium.wroclaw.pl

wrzesień

4.

Wrocławski program wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA

ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

https://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

-

4.1

celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach,
na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym)

czerwiec

4.2

Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

czerwiec

4.3

Tytuł laureata „Szkolnego Nobla” (stypendium ogłaszane co dwa lata – kolejne przypada na rok 2021)

kwiecień

5.

TALENTY Fundusz Stypendialny

www.fundusz-talenty.pl

maj-czerwiec

6.

Program stypendialny „zDolny Śląsk”

www.fem.org.pl

wrzesień

7.

Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego

http://www.powiatwroclawski.pl/strona-27-stypendia%20rady%20powiatu%203.html

do 15 lipca

8.

Projekt Stypendialny Fundacji
„Effectus Papilionis Foundation”

www.papilionis.org

1-15 lipca

9.

Stypendium Świat dla Młodych

www.facebook.com/fundacjaswiatdlamlodych

październik-listopad

10.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

https://fundusz.org

czerwiec

11.

Stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

https://dzielo.pl/stypendium

listopad - maj

12.

Stypendium Szkół Zjednoczonego Świata

https://www.uwc.org.pl

październik

13.

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
(dla absolwentów)

https://www.fejj.pl

czerwiec

14.

Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich
(dla absolwentów)

www.fsmw.uni.wroc.pl

czerwiec

15.

Program Stypendialny „Klasa” Fundacji BNP  Paribas dla przyszłych uczniów Liceum nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

czerwiec

16.

Stypendia i zasiłki szkolne

www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki

cały rok

 

Ogólnopolska wyszukiwarka stypendiów i konkursów - mojestypendium.pl

Ogólnopolskie kalendarium stypendialne

Data dodania: 2019-11-08 17:21:48
Data edycji: 2021-09-23 17:56:57
Ilość wyświetleń: 12548

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej