Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów

 Lp.

Nazwa stypendium

Strona internetowa

Termin składania

wniosków

1.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/pomoc-uczniom-i-stypendia/stypendia-prezesa-rady-ministrow/

czerwiec

2.

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/pomoc-uczniom-i-stypendia/stypendia-ministra-edukacji-narodowej/

czerwiec

3.

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
– „Orzeł Dolnośląski 2020”

https://www.kuratorium.wroclaw.pl

wrzesień

4.

Wrocławski program wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA

ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

https://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

-

4.1

celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach,
na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym)

czerwiec

4.2

Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

czerwiec

4.3

Tytuł laureata „Szkolnego Nobla” (stypendium ogłaszane co dwa lata – kolejne przypada na rok 2021)

kwiecień

5.

TALENTY Fundusz Stypendialny

www.fundusz-talenty.pl

maj-czerwiec

6.

Program stypendialny „zDolny Śląsk”

www.fem.org.pl

wrzesień

7.

Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego

http://www.powiatwroclawski.pl/strona-27-stypendia%20rady%20powiatu%203.html

do 15 lipca

8.

Projekt Stypendialny Fundacji
„Effectus Papilionis Foundation”

www.papilionis.org

1-15 lipca

9.

Stypendium Świat dla Młodych

www.facebook.com/fundacjaswiatdlamlodych

październik-listopad

10.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

https://fundusz.org

czerwiec

11.

Stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

https://dzielo.pl/stypendium

listopad - maj

12.

Stypendium Szkół Zjednoczonego Świata

https://www.uwc.org.pl

październik

13.

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
(dla absolwentów)

https://www.fejj.pl

czerwiec

14.

Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich
(dla absolwentów)

www.fsmw.uni.wroc.pl

czerwiec

15.

Program Stypendialny „Klasa” Fundacji BNP  Paribas dla przyszłych uczniów Liceum nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

czerwiec

16.

Stypendia i zasiłki szkolne

www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki

cały rok

 

Ogólnopolska wyszukiwarka stypendiów i konkursów - mojestypendium.pl

Ogólnopolskie kalendarium stypendialne

Data dodania: 2019-11-08 17:21:48
Data edycji: 2021-09-23 17:56:57
Ilość wyświetleń: 10264

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook