Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dzień Otwartych Drzwi

Jeśli chcesz po­znać kre­atyw­nych na­uczy­cieli w trak­cie dzia­ła­nia, obej­rzeć do­świad­cze­nia w la­bo­ra­to­rium che­micz­nym i fi­zycz­nym, wziąć udział w za­ję­ciach spor­to­wych na ba­se­nie, rol­ko­wi­sku, w si­łowni i w sali gim­na­stycz­nej, za­pra­szamy na Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce — so­bota, 25 kwiet­nia 2020 r. w godz. 10:00 — 13:00.

Data dodania: 2019-10-16 20:59:46
Data edycji: 2020-03-03 16:00:54
Ilość wyświetleń: 1399

Konkursy i olimpiady

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook