Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rada Rodziców

UWAGA! Nastąpiła zmiana nu­meru konta dla wpłat na Radę Rodziców! Składki na fun­dusz Rady Rodziców są do­bro­wolne.
 
Poniżej po­da­jemy nu­mer i na­zwę konta bankowego:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 14, ul. Brucknera 10, 51–410 Wrocław Bank Pocztowy
25 1320 1999 2340 9347 2000 0001
 

Cele ist­nie­nia Rady Rodziców:
Pieniądze z ze­bra­nych skła­dek Rada Rodziców prze­zna­czyła na na­stę­pu­jące cele:
  • do­fi­nan­so­wa­nie wy­jaz­dów na olim­piady i zawody
  • do­fi­nan­so­wa­nie na­gród dla wy­róż­nia­ją­cych się uczniów
  • do­fi­nan­so­wa­nie kart pływackich
  • do­fi­nan­so­wa­nie dar­mo­wej wody dla uczniów
  • ufun­do­wa­nie Nagrody Specjalnej Rady Rodziców w wy­so­ko­ści 1500 zł dla zwy­cięz­ców Ligi Klas Gimnazjum i Liceum
Data dodania: 2019-09-24 11:13:19
Data edycji: 2019-10-04 20:54:00
Ilość wyświetleń: 913

Konkursy i olimpiady

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook