Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIV

UWAGA! Nastąpiła zmiana nu­meru konta dla wpłat na Radę Rodziców!
 

Wkrótce podamy nowy rachunek bankowy do wpłat!


Cele i zadania Rady Rodziców:
  • pobudzanie aktywności i organizowanie róznorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
  • finansowe i organizacyjne wspieranie działności statutowej szkoły,
  • wspieranie działności Samorządu Uczniowskiego,
  • organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczydielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.
 
Pieniądze z ze­bra­nych skła­dek Rada Rodziców prze­zna­cza na na­stę­pu­jące cele:
 
  • do­fi­nan­so­wa­nie wy­jaz­dów na olim­piady i zawody
  • do­fi­nan­so­wa­nie na­gród dla wy­róż­nia­ją­cych się uczniów
  • do­fi­nan­so­wa­nie kart pływackich
  • dofinansowanie zakupu kart magnetycznych dla uczniów
  • do­fi­nan­so­wa­nie zakupu wody dla uczniów
  • doraźną pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej
Data dodania: 2019-09-24 11:13:19
Data edycji: 2020-09-17 15:03:16
Ilość wyświetleń: 1492

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook