Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Terminarz roku szkolnego 2021/2022

 Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

 

IX

X

XII

I

II

 

14

14-15

21

25

22

 

zatwierdzenie planu pracy szkoły

 

szkolenie

klasyfikacja uczniów

klas maturalnych

klasyfikacja uczniów

klas 1, 2, 3+

podsumowanie pracy szkoły

w 1. półroczu

 

III

IV

VI

VI

VIII

VIII

29

26

17, 20

28

26 (pt.)

30

szkolenie

klasyfikacja uczniów

klas maturalnych

klasyfikacja uczniów

klas 1, 2, 3+

zebranie

podsumowujące

rok szk. 2021/ 2022

spotkania zespołów przedmiotowych, planowanie pracy w roku szk. 2021/ 2022

zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów

 Terminy spotkań z rodzicami

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

14

 

16

 

25

 

 

12

31

wszystkie klasy

 

 

spotkania dla klas I, konsultacje nauczycieli dla wszystkich klas

 

wszystkie klasy (spotkania i konsultacje nauczycieli)

 

 

wszystkie klasy (spotkania i konsultacje nauczycieli)

 

konsultacje nauczycieli

 

Terminy wycieczek i obozów szkolnych

 

Rodzaj wycieczki/obozu

Termin

Czas trwania

Wycieczki integracyjne

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

10 IX - 1 X 2021

1 dzień

Wycieczki edukacyjne/ nagrody

10 IX - 8 X 2021

lub 23 - 27 V 2022

1 lub 2 dni

Edukacja regionalna

20 IX-22 X 2021

1 dzień

Obozy naukowe (stacjonarne)

wg harmonogramu

3-5 dni

 

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2021 r.

Ferie zimowe 31 I – 13 II 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 IV 2022 r.

Ferie letnie 25 VI -31 VIII 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od pracy

12 XI 2021 r. (piątek) - dzień wolny odpracowany 6 XI 2021 r.

2 V 2022 r. (poniedziałek) – dzień wolny odpracowany 9 IV 2022 r. (Dzień Otwartych Drzwi)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 X 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej

15 X 2021 r. - Szkolenie Rady Pedagogicznej

4 – 6 V,  9 V 2022 r. – egzaminy maturalne

17 VI  2022 r. i 20 VI 2022 r.  – klasyfikacyjne zebrania Rady Pedagogicznej/ przygotowanie dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023

 

Harmonogram zakończenia 1. i 2. półrocza

 

1. półrocze

 

KLASY MATURALNE

1 IX 2021 – 21 XII 2021

POZOSTAŁE KLASY

1 IX 2021 – 25 I 2022

TERMIN

ZADANIE

TERMIN

ZADANIE

Do 3 XII 2021

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

do 7 I 2022

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

17 XII 2021

Wystawienie ocen śródrocznych

21 I 2022

Wystawienie ocen śródrocznych

 

 

2. półrocze

 

KLASY MATURALNE

22 XII 2021 – 29 IV 2022

POZOSTAŁE KLASY

26 I 2022 – 24 VI 2022

TERMIN

ZADANIE

TERMIN

ZADANIE

do 1 IV 2022

Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

do 27 V 2022

Wystawienie proponowanych ocen rocznych

22 IV 2022

Wystawienie ocen

15 VI 2022

Wystawienie ocen rocznych

 

 

17, 20 VI 2022

Składanie podań o egzaminy poprawkowe

 

 

24 VI 2022

Powiadomienie rodziców o egzaminach poprawkowych

 

 

Organizacja zajęć w ostatnim dniu przed świętami Bożego Narodzenia

 

22 XII 2021 r. (środa) – 3 lekcje wg planu, godz. 1100 – spotkania świąteczne

 

Organizacja zajęć w ostatnim tygodniu roku szkolnego

 

17 i 20 VI 2022 r. (piątek i poniedziałek) - klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej/ przygotowanie dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 (dni bez zajęć dydaktycznych)

21 VI 2022 r. (wtorek) - dzień organizowany przez SU

22 i 23 VI 2022 r. ( środa i czwartek) - finał Ligi Klas i Dni Sportu

24 VI 2022 r. (piątek) - uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022

 

Terminarz  - LIGA KLAS 2021/2022

 

Data

Klasy

Konkurs

Odpowiedzialny

20 X

 

I

„Beania” – pasowanie na ucznia  LO

 

27 X

III +

Konkurs teatralny – OBRAZ (scena fabularna, której punktem wyjścia jest wybitne dzieło sztuki) 

Małgorzata Stasiak

3 XI

II

Konkurs teatralny – OBRAZ (scena fabularna, której punktem wyjścia jest wybitne dzieło sztuki) 

Małgorzata Stasiak

24 XI

I

Wrocław w obiektywie

Agnieszka Marciniak - Kucharska

19 I

trzech uczniów z każdej klasy  s.212 

My Wrocławianie, my Dolnoślązacy - międzyklasowy konkurs wiedzy o mieście i regionie -  trzech uczniów z klasy, s.212  TO NIE IMPREZA DLA WSZYSTKICH I NIE W AULI

Michał Kwoka

2 III

I

Konkurs teatralny – OBRAZ (scena fabularna, której punktem wyjścia jest wybitne dzieło sztuki)

Małgorzata Stasiak

9 III

III +

Konkurs  na  układ taneczny  - freestyle

Małgorzata Stasiak

16 III

II

Konkurs  na  układ taneczny  - latino

Małgorzata Stasiak

23 III

I

Multilingwalna Czternastka – konkurs wiedzy ogólnej  w językach obcych

Maciej Urczyński

30 III

III +

Multilingwalna Czternastkakonkurs wiedzy ogólnej  w językach obcych

Maciej Urczyński

6 IV

II

Multilingwalna Czternastkakonkurs wiedzy ogólnej  w językach obcych

Maciej Urczyński

18 V

I

Konkurs LIP-DUB  (film promujący szkołę)

Małgorzata Stasiak

25 V

II

Konkurs LIP-DUB  (film promujący szkołę)

Małgorzata Stasiak/ Katarzyna Kopias-Czekay

1 VI

III +

Project LO XIV (pokaz mody)

Małgorzata Stasiak

22 VI

II, III +

Dzień sportu szkolnego       

Maciej Milo/Bogusław Wilk

22 VI

I

Konkurs piosenki turystycznej  

Małgorzata Stasiak/ Katarzyna Kopias-Czekay

23 VI

II, III +

Konkurs piosenki turystycznej 

Małgorzata Stasiak/ Katarzyna Kopias-Czekay

23 VI

I

Dzień sportu szkolnego     

Maciej Milo/Bogusław Wilk

 

 

 

 

Data dodania: 2019-09-24 11:19:45
Data edycji: 2021-10-25 11:26:53
Ilość wyświetleń: 18777

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych - ograniczenia związane z covid 19 (obowiązują od 15 grudnia 2021 r.)

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook