Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Terminarz roku szkolnego 2022/2023

 Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

 

IX

X

XII

I

II

 

20

14

20

24

7

 

zatwierdzenie planu pracy szkoły

 

szkolenie

Rady Pedagogicznej

klasyfikacja uczniów

klas maturalnych

klasyfikacja uczniów

klas 1, 2, 3

podsumowanie pracy szkoły

w 1. półroczu

 

IV

IV

VI

VI

VIII

VIII

18

25

19, 20

27

25 (pt.)

30

szkolenie online

klasyfikacja uczniów

klas maturalnych

klasyfikacja uczniów

klas 1, 2, 3

zebranie

podsumowujące

rok szk. 2022/ 2023

spotkania zespołów przedmiotowych, planowanie pracy w roku szk. 2023/ 2024

zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów

 Terminy spotkań z rodzicami

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

VI

20

 

15

 

24

 

 

25

6

Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych

Spotkania rodziców z wychowawcami wszystkich klas

 

 

Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami

Konsultacje nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas

 

Spotkania rodziców wszystkich klas z wychowawcami

Konsultacje nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas

 

 

 

Spotkania rodziców wszystkich klas z wychowawcami

Konsultacje nauczycieli dla rodziców uczniów wszystkich klas

 

 

konsultacje nauczycieli

 

Terminy wycieczek i obozów szkolnych

 

Rodzaj wycieczki/obozu

Termin

Czas trwania

Wycieczki integracyjne dla uczniów klas pierwszych

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

19 IX - 30 IX 2022

1 dzień

Wycieczki edukacyjne/ nagrody

19 IX - 7 X 2022

lub 22 - 26 V 2023

1 do 5 dni

Edukacja regionalna

19 IX-21 X 2022

1 dzień

Obozy naukowe (stacjonarne)

wg harmonogramu

3-5 dni

 

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2022 r.

Ferie zimowe 13-26 II 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 IV 2023 r.

Ferie letnie 24 VI -31 VIII 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od pracy

31 X 2022 r. (poniedziałek) – dzień wolny odpracowany 5 XI 2022 r.

2 V 2023 r. (wtorek) – dzień wolny odpracowany 1 IV 2023 r. (Dzień Otwartych Drzwi)

9 VI 2023 r. (piatek) – dzień wolny

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 X 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej (szkolenie Rady Pedagogicznej)

4-5 V,  8-9 V 2023 r. – egzaminy maturalne

19-20 VI 2023 r.  – klasyfikacyjne zebrania Rady Pedagogicznej, przygotowanie dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023

 

Harmonogram zakończenia 1. i 2. półrocza

 

1. półrocze

 

KLASY MATURALNE

1 IX 2022 – 22 XII 2022

POZOSTAŁE KLASY

1 IX 2022 – 24 I 2023

TERMIN

ZADANIE

TERMIN

ZADANIE

16 XII 2022

Wystawienie ocen śródrocznych

20 I 2023

Wystawienie ocen śródrocznych

 

 

2. półrocze

 

KLASY MATURALNE

23 XII 2022 – 28 IV 2023

POZOSTAŁE KLASY

25 I 2023 – 23 VI 2023

TERMIN

ZADANIE

TERMIN

ZADANIE

do 31 III 2023

Wystawienie proponowanych ocen rocznych

do 31 V 2023

Wystawienie proponowanych ocen rocznych

21 IV 2023

Wystawienie ocen rocznych

16 VI 2023

Wystawienie ocen rocznych

 

 

19-20 VI 2023

Składanie podań o egzaminy poprawkowe

 

 

24 VI 2023

Powiadomienie rodziców o egzaminach poprawkowych

 

 

Organizacja zajęć w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną

 

22 XII 2022 r. (czwartek) – 4 lekcje wg planu, godz. 1200 – spotkania świąteczne

 

Organizacja zajęć w ostatnim tygodniu roku szkolnego

 

19-20 VI 2022 r. (poniedziałek, wtorek) - klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej, przygotowanie dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023 (dni bez zajęć dydaktycznych)

21-22 VI 2023 r. ( środa i czwartek) - finał Ligi Klas i Dzień Sportu

23 VI 2023 r. (piątek) - uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023

 

Data dodania: 2019-09-24 11:19:45
Data edycji: 2023-04-25 13:30:26
Ilość wyświetleń: 30455

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook