Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Terminarze

Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

 

IX

X

XI

XII

I

II

10

14

16 (sob.)

17

21

4

zatwierdzenie planu pracy szkoły

 

szkolenie

szkolenie

klasyfikacja uczniów

klas III

klasyfikacja uczniów

klas I i II

podsumowanie pracy szkoły

w 1. semestrze

III

IV

VI

VI

VIII

VIII

31

21

22 (pon.)

27 (sobota)

25

28

szkolenie

klasyfikacja uczniów

klas III

klasyfikacja uczniów

klas I i II

zebranie rady pedagogicznej

podsumowujące

rok szk. 2019/ 2020

zebranie rady pedagogicznej

(planowanie pracy w roku szk. 2020/ 2021)

zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów

 

Terminy spotkań z rodzicami

 

IX

X

XI

XII

I

II

IV

VI

10

 

19

 

21

 

21

9

wszystkie klasy

(spotkania)

 

spotkania dla klas I, I+ i OW,  konsultacje nauczycieli dla wszystkich klas

 

wszystkie klasy

(spotkania

i konsultacje nauczycieli)

 

dla klas I i II

(spotkania

i konsultacje nauczycieli)

konsultacje nauczycieli dla
klas I i II

 

Terminy wycieczek i obozów szkolnych

 

Rodzaj wycieczki/obozu

Termin

Czas trwania

Wycieczki integracyjne

23 IX – 4 X 2019

2-3 dni

Wycieczki nagrody

23 IX – 11 X 2019

lub 25 – 29 V 2020

1-5 dni

Edukacja regionalna

23 IX – 25 X 2019

1 dzień

Obozy naukowe i sportowe

wg harmonogramu

3-5 dni

Obóz naukowy dla olimpijczyków

V/ VI 2020

ok. 10 dni

Obozy językowe/ międzynarodowe wymiany młodzieży

wg harmonogramu – do 5VI 2020

5-10 dni

 

Terminy ferii

Zimowa przerwa świąteczna            23 – 31 XII 2019 r.

Ferie zimowe                                    10 – 23 II 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna          9 – 14 IV 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od pracy

2 I 2020 r. (czwartek) – dzień wolny odpracowany w sobotę 16 XI 2019 r.
(szkolenie Rady Pedagogicznej)

3 I 2020 r. (piątek) – dzień wolny odpracowany w sobotę 27 VI 2020 r. (zebranie Rady Pedagogicznej)
 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 X 2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej

4 – 6 V 2020 r. – egzaminy maturalne

22 VI 2020 r. – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

 

Harmonogram zakończenia semestrów

I semestr

 

                                 Klasy III LO                               

2 IX 2019 r.  – 17 XII 2019 r.

Pozostałe klasy

2 IX 2019 r.  – 21 I 2020 r.

Termin

Zadanie

Termin

Zadanie

do 29 XI 2019 r.

Powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych

do 20 XII 2019 r.

Powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych

13 XII 2019 r.

Wystawienie ocen śródrocznych

17 I 2020 r.

Wystawienie ocen śródrocznych

 

 II semestr

 

Klasy III LO

18 XII 2019 r. – 24 IV 2020 r.

Pozostałe klasy

22 I 2020 r.  – 26 VI 2020 r.

Termin

Zadanie

Termin

Zadanie

do 27 III 2020 r.

Powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach rocznych

do 5 VI 2020 r.

Powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach rocznych

17 IV 2020 r.

Wystawienie ocen

9 VI 2020 r.

Konsultacje dla rodziców (przekazanie informacji o proponowanych ocenach)

 

 

19 VI 2020 r.

Wystawienie ocen rocznych

 

 

22 VI 2020 r.

Składanie podań o egzaminy poprawkowe

 

 

26 VI 2020 r.

Powiadomienie rodziców o egzaminach poprawkowych

 

 Organizacja zajęć w ostatnim dniu przed świętami Bożego Narodzenia

 3 lekcje wg planu, godz. 1100 – spotkanie w auli, godz. 1200 – 1400 – spotkania wigilijne w klasach

 

Organizacja zajęć w ostatnim tygodniu roku szkolnego              

22 VI 2020 r. (poniedziałek) –  klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 

 

Data dodania: 2019-09-24 11:19:45
Data edycji: 2020-06-05 07:00:35
Ilość wyświetleń: 2584

Konkursy i olimpiady

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook