Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Terminarz roku szkolnego 2020/2021

 Terminy zebrań Rady Pedagogicznej

 

IX

X

XII

II

II

 

8 (online)

14

15

2

9

 

zatwierdzenie planu pracy szkoły

godz. 16.00

 

szkolenie

klasyfikacja uczniów

klas III

klasyfikacja uczniów

klas I i II

podsumowanie pracy szkoły

w 1. semestrze

 

III

IV

VI

VI

VIII

VIII

30

27

22

28

26 (czw.)

31

szkolenie

klasyfikacja uczniów

klas III

klasyfikacja uczniów

klas I i II

zebranie

podsumowujące

rok szk. 2020/ 2021

planowanie pracy w roku szk. 2021/ 2022

zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów

 Terminy spotkań z rodzicami

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

VI

15

 

17

 

 

2

 

20

8

wszystkie klasy

(kl. I – w szkole, II i III – online)

 

spotkania dla klas I i OW, konsultacje nauczycieli dla wszystkich klas

 

 

wszystkie klasy

(spotkania

i konsultacje nauczycieli)

 

dla klas I i II

(spotkania

i konsultacje nauczycieli online)

konsultacje nauczycieli dla
klas I i II

 

Terminy wycieczek i obozów szkolnych

 

Rodzaj wycieczki/obozu

Termin

Czas trwania

Wycieczki integracyjne

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

21 IX – 2 X 2020

1 dzień

Wycieczki nagrody

21 IX – 9 X 2020

lub 24 – 28 V 2021

3-5 dni (pojedynczych)

Edukacja regionalna

21 IX – 23 X 2020

1 dzień

Obozy naukowe (stacjonarne)

wg harmonogramu

3-5 dni

 

Terminy ferii

 

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 XII 2020 r.

Ferie zimowe 18 – 31 I 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 IV 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od pracy

4 VI 2021 r. – dzień wolny odpracowany 17 IV 2021 r. (Dzień Otwartych Drzwi)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 X 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej

4 – 7 V 2021 r. – egzaminy maturalne

21 VI 2021 r. i 22 VI 2021 r. – klasyfikacyjne zebrania Rady Pedagogicznej/ przygotowanie dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021

 

Harmonogram zakończenia semestrów

 

I SEMESTR

 

KLASY III

1 IX 2020 – 15 XII 2020

POZOSTAŁE KLASY

1 IX 2020 – 2 II 2021

TERMIN

ZADANIE

TERMIN

ZADANIE

Do 27 XI 2020

Powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych

do 18 XII 2020

Powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych

11 XII 2020

Wystawienie ocen śródrocznych

29 I 2021

Wystawienie ocen śródrocznych

 

 

II SEMESTR

 

KLASY III

16 XII 2020 – 30 IV 2021

POZOSTAŁE KLASY

3 II 2021 – 25 VI 2021

TERMIN

ZADANIE

TERMIN

ZADANIE

do 9 IV 2021

Powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach rocznych

do 2 VI 2021

Powiadomienie uczniów o proponowanych ocenach rocznych

23 IV 2021

Wystawienie ocen

8 VI 2021

Konsultacje dla rodziców (przekazanie informacji o proponowanych ocenach)

 

 

18 VI 2021

Wystawienie ocen rocznych

 

 

22 VI 2021

Składanie podań o egzaminy poprawkowe

 

 

25 VI 2021

Powiadomienie rodziców o egzaminach poprawkowych

 

 

Organizacja zajęć w ostatnim dniu przed świętami Bożego Narodzenia

 

22 XII 2020 r. (wtorek) – 4 lekcje wg planu, godz. 1200 – spotkania świąteczne
w klasach

 

Organizacja zajęć w ostatnim tygodniu roku szkolnego

 

21 VI 2021 (poniedziałek) i 22 VI 2021 (wtorek) klasyfikacyjne zebrania Rady Pedagogicznej/ przygotowanie dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 (dzień bez zajęć dydaktycznych)

23 VI 2021 (środa) finał Ligi Klas

24 VI 2021 (czwartek) – finał Ligi Klas

25 VI 2021 (piątek) – uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/ 2021

 

Terminarz Ligi Klas

 

Data

Klasy

Konkurs

Odpowiedzialny

21 X

 

I

Beania” – pasowanie na ucznia LO

Beata Filarowska (2C+)

28 X

II

Konkurs teatralny – OBRAZ (scena fabularna, której punktem wyjścia jest wybitne dzieło sztuki)

Małgorzata Stasiak

4 XI

II +

Konkurs teatralny – OBRAZ (scena fabularna, której punktem wyjścia jest wybitne dzieło sztuki)

Małgorzata Stasiak

18 XI

I

Wrocław w obiektywie

Agnieszka Marciniak - Kucharska

13 I

2 uczniów z klas I, II i II +

My Wrocławianie, my Dolnoślązacy - międzyklasowy konkurs wiedzy o mieście
i regionie -
dwóch reprezentantów klasy, s.212

Michał Kwoka

17 II

I

Konkurs teatralny – OBRAZ (scena fabularna, której punktem wyjścia jest wybitne dzieło sztuki)

Małgorzata Stasiak

24 II

II

Konkurs na układ taneczny - freestyle

Małgorzata Stasiak

3 III

II +

Konkurs na układ taneczny - freestyle

Małgorzata Stasiak

17 III

I

Multilingwalna Czternastkakonkurs wiedzy ogólnej w językach obcych

Maciej Urczyński

24 III

II

Multilingwalna Czternastka konkurs wiedzy ogólnej w językach obcych

Maciej Urczyński

31 III

II +

Multilingwalna Czternastkakonkurs wiedzy ogólnej w językach obcych

Maciej Urczyński

12 V

I

Konkurs LIP-DUB (film promujący szkołę)

Małgorzata Stasiak

19 V

II

Project LO XIV

Małgorzata Stasiak

26 V

II +

Project LO XIV

Małgorzata Stasiak

23 VI

I, II, II +

Dzień sportu szkolnego

Małgorzata Stasiak/ Przemysław Lüdtke

24 VI

I, II, II+

Konkurs piosenki turystycznej

Małgorzata Stasiak/ Karolina Kawa

 

 

 

 

Data dodania: 2019-09-24 11:19:45
Data edycji: 2020-12-10 12:04:42
Ilość wyświetleń: 9982

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook