Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Festyn na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”

9 czerwca 2018 roku klasa 3J wzięła udział w fe­sty­nie na rzecz pod­opiecz­nych Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska „Formuła Dobra”. Wiktoria Marcoń, Wiktoria Pabian, Aleksandra Mazurek, Justyna Śniady, Olga Kaśków i Klaudia Kłopotowska z klasy 3J  po­ma­gały roz­wie­szać de­ko­ra­cje i przy­go­to­wy­wały fe­styn tak, aby wy­szedł jak naj­le­piej. Motywem prze­wod­nim im­prezy był Dziki Zachód. Nie za­bra­kło więc kak­tu­sów, kow­bo­jów oraz Indian. Festyn udał się, a wszy­scy go­ście bar­dzo do­brze się bawili.

Klaudia Kłopotowska z 3J – or­ga­ni­za­torka akcji

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu

Data dodania: 2018-06-27 08:20:56
Data edycji: 2019-09-27 08:21:12
Ilość wyświetleń: 627

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook