Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Matura 2019 w LO XIV

Matura 2019 w LO XIV

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­kami obo­wiąz­ko­wych i roz­sze­rzo­nych eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych, do któ­rych przy­stą­pili ubie­gło­roczni maturzyści.

Gratulujemy  ser­decz­nie do­sko­na­łych wy­ni­ków za­równo uczniom, jak i ich nauczycielom!

Szczegółowe wy­niki eg­za­minu ma­tu­ral­nego w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim i opolskim

Data dodania: 2019-09-27 09:13:44
Data edycji: 2019-09-27 09:14:57
Ilość wyświetleń: 2242

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej